Toto mesto získalo dotáciu 17.000 eur na výsadbu zelene, vysadí 139 stromov

Mesto Holíč získalo z Environmentálneho fondu dotáciu vo výške 17.000 eur na projekt Výsadba zelene v meste Holíč, ktorého cieľom je zníženie znečistenia ovzdušia. Informoval o tom Centrálny register zmlúv. Informuje TASR.

Realizácia projektu sa uskutoční v mesiacoch júl až november. „Dotácia a finančné prostriedky z iných zdrojov budú použité na výsadbu stromov v celkovom množstve 139 kusov. Výsadba bude realizovaná na uliciach Bratislavská, Sasinkova, Moyzesova, SNP, Hodonínska a Kátovská,“ uvádza sa v podmienkach zmluvy. Súčasťou výsadby stromov bude aj dodanie substrátu, kolíkov a mulčovacej kôry.

Podmienkou poskytnutia dotácie okrem iného je, aby príjemca dotácie preukázal, že má na financovanie projektu zabezpečených najmenej päť percent nákladov z iných zdrojov, teda sumu vo výške 894,74 eura. Zo 139 kusov vysadených drevín bude najviac čerešní vtáčích a cypruštekov Lawsonových, spolu 64 kusov.

Zdroj: TASR

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech