UK, STU a SAV podpísali memorandum o spolupráci v oblasti vedy

Cieľom podpísanej dohody je tvorba špičkovej vedy, konkurencieschopnej vo svetovom meradle. Dve najsilnejšie univerzity a akadémia vied vytvoria vedecký klaster s cieľom zlepšiť poskytovanie vysokoškolského vzdelávania a prispieť k rozvoju vedy, vzdelanosti a kultúry spoločnosti, informuje TASR.

„Poslaním vedeckého klastra bude najmä pozdvihnúť národný a medzinárodný profil inštitúcií a získať mimoriadne kvalitných študentov, vedcov, odborných zamestnancov, ako aj investície. Svoje aktivity budú koordinovať, aby spolu tvorili špičkovú vedu porovnateľnú so svetom, a aby podporili spoločenský, ekonomický, kultúrny a environmentálny blahobyt a prosperitu krajiny,“ uviedol rektor UK Marek Števček.

Väčšina vedy na Slovensku je tvorená prevažne pracovníkmi SAV, UK a STU. Ich vedci vyprodukujú viac ako 55 % všetkých vedeckých publikácií evidovaných v databáze Web of Science spomedzi všetkých inštitúcií zo Slovenska. „V prípade karentovaných publikácií je to až 70 % celkovej slovenskej produkcie,“ dodal Števček. Predseda SAV Šajgalík pripomenul obdobie, kedy medzi spomínanými inštitúciami prevládalo napätie, čo však vyústilo do konkrétnej spolupráce, ktorá má zabrániť aj odlivu študentov do zahraničia a tiež spoločne vytvoriť špičkové vedecké pracoviská.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech