Univerzita Komenského v Bratislave oslávi svoju storočnicu výstavou v Starej radnici MMB

Výstavu Prvá dáma vzdelávania/ 100 rokov Univerzity Komenského otvoria v stredu 26. júna o 15:00. Navštíviť ju budete môcť v priestoroch Starej radnice Múzea mesta Bratislavy. Výstava bude približovať históriu a vývoj prvej slovenskej školy univerzitného typu, ktorá vyučovala v rodnom jazyku.

Zámerom expozície je, aby návštevník získal komplexný prehľad o organizačnej štruktúre, tradíciách, obradoch, symboloch, štúdiách a kľúčových udalostiach jej dejín. Bude to prostredníctvom archívnych dokumentov, fotografií osobností a univerzitných budov, grafických prvkov, audiovizuálnych a trojrozmerných materiálov. Výstava potrvá do 13. októbra.

Podľa Márie Grófovej z Archívu UK vznik Československa (1918) priniesol zmeny vo všetkých sférach spoločnosti a ovplyvnil aj vývoj vysokoškolského vzdelávania na Slovensku. Zákon č. 375/1919 Zb. z. a n. z 27. júna 1919 zriadil Československú štátnu univerzitu v Bratislave so štyrmi fakultami: právnickou, lekárskou, prírodovednou a filozofickou. Ďalšie nariadenie vlády (11. novembra 1919) ju premenovalo na UK. Bratislava sa tak stala univerzitným mestom aj v novodobých dejinách štátu.

„UK prevzala časť inventára a učební po zrušenej Uhorskej kráľovskej Alžbetinej univerzity v Bratislave, ktorá sa presťahovala do Budapešti, neskôr do Päťkostolia (Pecs). Stala sa prvou vysokou školou univerzitného typu na území Slovenska, ktorá poskytovala možnosť získať najvyššie vzdelanie v slovenskom jazyku.

Od svojho vzniku zaujíma popredné miesto v národnom systéme vysokoškolského vzdelávania a stala sa medzinárodne uznávaným centrom vedy a výskumu. Ako najkomplexnejšie vybudovaná univerzita klasického typu v SR si dodnes uchováva postavenie národnej univerzity,“ konštatuje Grófová.

 

Zdroj: TASR

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech