Vo Volkswagene prijali novú kolektívnu zmluvu

Volkswagen Slovakia a odborová organizácia Moderné odbory Volkswagen sa dohodli na novej kolektívnej zmluve s platnosťou na štyri roky. Ako uvádza tlačová správa v kolektívnej zmluve bolo dohodnuté postupné zvyšovanie tarifných miezd, ako aj päťročná garancia zamestnanosti. Týmto spoločnosť Volkswagen preukázala  stabilitu a pripravenosť na zabezpečenie budúcnosti.

„Teší ma, že sme spolu s odborovou organizáciou dokázali viesť konštruktívne a férové rokovania a prostredníctvom ich výsledku vysielame koncernu Volkswagen pozitívny signál, že patríme medzi stabilné a konkurencieschopné závody. Výsledok kolektívneho vyjednávania reflektuje spoluzodpovednosť odborov a podniku za budúcnosť našej spoločnosti,“ uviedol Sebastian Krapoth, člen predstavenstva pre personálnu oblasť vo Volkswagen Slovakia. „Uzavretie novej kolektívnej zmluvy zahŕňajúcej garanciu zamestnanosti a postupné zvyšovanie miezd je jedným z kľúčových pilierov Plánu 2025, ktorý sme predstavili na začiatku roka,“ dodal. 

„Dohodnutím novej kolektívnej zmluvy sme zabezpečili naďalej dobré pracovné podmienky pre zamestnancov, a to v obzvlášť náročných časoch, v ktorých sa automobilový priemysel a VW SK momentálne nachádzajú. V dôsledku zmenených rámcových podmienok je súčasná

situácia v závode aj celom koncerne oveľa zložitejšia ako v uplynulých rokoch. Zabezpečenie garancie zamestnanosti a stabilita pracovných miest sa preto stali na najbližšie roky prioritou, a to najmä pri udržaní dobrých pracovných a mzdových podmienok, ktoré sme dosiahli v predchádzajúcich kolektívnych vyjednávaniach. Táto naša dohoda môže byť inšpiráciou aj pre iné podniky,“ zdôraznil predseda MOV Zoroslav Smolinský.

Dohoda o kolektívnej zmluve platnej od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2023 zahŕňa nasledovné významné body:

  • Garancia zabezpečenia zamestnanosti a nástroje flexibility

V novej kolektívnej zmluve bola dohodnutá garancia zabezpečenia zamestnanosti do budúcnosti. Cieľom vedenia spoločnosti, ako aj odborovej organizácie je posilniť status sociálne zodpovedného zamestnávateľa s vplyvom na tisícky slovenských rodín, ktoré sa naň môžu spoľahnúť aj v náročnom období. Výsledkom je dohoda o zabezpečení zamestnanosti na najbližších 5 rokov, v rámci ktorej sa spoločnosť zaviazala neuplatňovať skončenie pracovného pomeru z organizačných dôvodov a nadbytočnosti. V oprávnených situáciách bude zamestnávateľ po dohode s odborovou organizáciou využívať pre zachovanie zamestnanosti vopred odsúhlasené nástroje flexibility ako skrátený pracovný týždeň, konto pracovného času či náhradu mzdy v prípade prekážky na strane zamestnávateľa. 

  • Postupné každoročné zvyšovanie tarifných miezd v štyroch krokochjednorazové platby pre všetkých tarifných zamestnancov VW SK v jednotnej výške:
  • Zvýšenie tabuľkových tarifných miezd o 3,5 % (v prepočte 41 € v priemernej tarifnej triede 6) a jednorazová platba vo výške 350 € k 1. 9. 2019.
  • Zvýšenie tabuľkových tarifných miezd o ďalších 4,2 % (v prepočte 51 € v priemernej tarifnej triede 6) a jednorazová platba vo výške 250 € v roku 2020.  
  • Zvýšenie tabuľkových tarifných miezd o ďalších 4,5 % (v prepočte 57 € v priemernej tarifnej triede 6) v roku 2021.
  • Zvýšenie tabuľkových tarifných miezd o ďalších 4,5 %  (v prepočte 59,50 € v priemernej tarifnej triede 6) a jednorazová platba vo výške 200 € v roku 2022.

Medzi najvýznamnejšie body dohodnuté v novej kolektívnej zmluve patrí aj predĺženie prestávky v práci o platených 5 minút. Všetky doteraz dohodnuté výhody vyplývajúce z kolektívnej zmluvy zostávajú zachované. 

Zdroj: TS

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech