Z podpory rodinného podnikania bolo v roku 2018 vyčerpaných 341 591 eur

Z pilotnej výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v rámci Schémy na podporu rodinného podnikania bolo v roku 2018 vyčerpaných 341.591 eur z alokovaných 410.000 eur. TASR o tom informovala Slovak Business Agency (SBA).

Rodinné malé a stredné podniky sa mohli uchádzať o podporu formou poradenských služieb expertov v oblastiach nástupníctva z pohľadu riadenia firmy a nástupníctva z hľadiska firemného majetku.

Zo všetkých krajov prišlo 31 žiadostí a schválených bolo 21, najviac z Trnavského kraja (7), potom z Bratislavského kraja (5) a z Trenčianskeho kraja (3).

Je predpoklad, že v roku 2019 by malo byť na výzvu vynaložených približne 450.000 eur, uzatvára SBA.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech