Záujemcovia o prenájom stánkov počas vianočných trhov sa už môžu prihlasovať

Hlavné mesto spúšťa výberové konanie na prenájom stánkov počas Vianočných trhov 2019. Po prvýkrát sa záujemcovia môžu prihlásiť elektronicky a svoj sortiment môžu rozšíriť o novinky, ktoré pribudli do konceptu Vianočných trhov. Hlavným kritériom pri posudzovaní ponúkaných tovarov bude ich kvalita a nie ponúkaná cena za prenájom stánku. Vianočné trhy sa tento roku budú konať od 22. novembra do 22. decembra 2019 v centre mesta.

Hlavné mesto SR Bratislava dnešným dňom otvára výberové konanie na prenájom stánkov  v rámci projektu „Vianočné trhy 2019“ na predaj vianočných darčekov, balených potravín, nápojov a jedla, ktoré bude ponúkané na Hlavnom námestí.

 

Záujemcovia o predaj počas Vianočných trhov 2019 sa už môžu prihlasovať. Po prvýkrát bude prihlasovanie cez elektronickú online prihlášku.

Žiadosti bude po prvýkrát posudzovať a vyberať komisia zostavená z odborníkov z rôznych oblastí. Sortiment bude rozšírený, napr. v gastronomickom sortimente aj o medzinárodné vianočné špeciality a v darčekovom sortimente o starožitnosti či dizajnové výrobky. Ponúkaná cena za prenájom stánku nie je najvyššie hodnotený parameter pri výbere záujemcu. Zároveň sa pripravuje nový management zabezpečenia vianočných trhov elektrickou energiou reflektujúc potreby z minulosti.

Hlavnými kritériami pre posudzovanie záujemcov sú kvalitatívne parametre:

  • či je predajca zároveň i producentom ponúkaného tovaru. Uprednostnení budú priami producenti lokálnych produktov, pričom uchádzač o stánok musí hodnoverne preukázať, že je výrobcom ponúkaného sortimentu; 
  • či vie predajca preukázať pôvod tovaru aj u medzinárodných importovaných produktov;
  • originalita a kvalita ponúkaného produktu; 
  • originalita a kvalita prezentácie zákazníkovi;
  • či má produkt regionálny charakter – pôsobenie uchádzača v regióne odkiaľ pochádza;
  • či je ponúkaný produkt typickou vianočnou špecialitou, ktorá reprezentuje konkrétny región – lokálny ale i medzinárodný; 
  • či má uchádzač dôveryhodné referencie z podujatí, ktoré absolvoval v minulosti;
  • či predajca dbá pri svojej prevádzke na dopad na životné prostredie;

Nový koncept Vianočných trhov je zameraný na kvalitné, ekologické, bezpečné ale i vizuálne atraktívne podujatie so sprievodným kultúrnym programom, ktoré bude maximálne reflektovať na príjemnú vianočnú atmosféru v meste. V novom prevedení bude aj usporiadanie stánkov a novinkou je „zero waste“, čiže snaha predchádzať vzniku odpadu a tiež znižovať množstvo komunálneho odpadu, pričom používať sa budú výlučne vratné poháre a kompostovateľné riady. Prevedenie tradičného neziskového, dobročinného prvku Vianočných trhov bude bližšie špecifikované v septembri 2019.

Všetky potrebné informácie, ako žiadosť a podmienky pre predajcov, nájdete na internetovej stránke mesta.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech