Startup mladých Slovákov získal investíciu presahujúcu 1 milión eur

  • Poľská skupina Inovo Venture Partners sa rozhodla zainvestovať do jedného z najrýchlejšie rastúcich slovenských startupov
  • Do slovenskej firmy Eyerim zainvestovala 800-tisíc eur
  • Eyerim má však aj druhého investora, ktorým je fond 3TS Capital Partners, ten poskytol 700 000 eur
eyy
eyerim
  • Poľská skupina Inovo Venture Partners sa rozhodla zainvestovať do jedného z najrýchlejšie rastúcich slovenských startupov
  • Do slovenskej firmy Eyerim zainvestovala 800-tisíc eur
  • Eyerim má však aj druhého investora, ktorým je fond 3TS Capital Partners, ten poskytol 700 000 eur

Celková výška investície, ktorú si eyerim pripísal na konto, je tak až 1,5 milióna eur. Rozhodnutie spoločnosti eyerim spolupracovať s firmou Inovo Venture Partners bolo dosiahnuté nielen potrebou financovania, ale predovšetkým kvôli zdieľaniu poznatkov a skúseností.

zdroj: eyerim

„Na počiatku sme sa zamerali na spoločnosti, ktoré sú ako v štádiu nápadu, tak aj už v pokročilom štádiu vývoja. Postupne sa však ukázalo, že tie z druhej skupiny nám priniesli omnoho vyššie výnosy. Pozorovaním sme zistili, že títo podnikatelia tvoria veľkú skupinu a hľadajú investície vo výške niekoľko miliónov, no taká suma bola obvykle príliš veľká pre poľské venture capital fondy a zároveň ešte nepritiahla záujem globálnych hráčov. Tento ‚niche‘ má pre nás veľký potenciál, a presne takuto spoločnosťou je pre nás eyerim,” povedal pre poľský Business Insider prezident fondu Tomasz Swieboda.

Eyerim bol však v hľadáčiku investorov aj v minulosti. Už v roku 2017 tento startup získal podľa Forbes 1,57 milióna eur od 3TS Capital Partners. Nádej a finančnú injekciu vo výške 200-tisíc eur mu však poskytol aj slovenský fond Neulogy Ventures.

zdroj: eyerim

Slo­ven­ský star­tup ey­erim patrí me­dzi tie úspeš­nej­šie pro­jekty, ktoré u nás vznikli. Stoja za ním Mar­tin Za­hu­ra­nec a Yas­sa­man Omid­bakhsh, ktorí v roku 2015 tento e-shop s di­zaj­nér­skou opti­kou za­lo­žili. Spoločnosť eyerim s.r.o. v roku 2017 znížila stratu o 72 % na -75 317 eur a tržby jej narástli o 360 % na 2,742 miliónov eur.

zdroj: eyerim

Ži­jeme vo svete on­line ná­kupu a es­ho­pov, kto­rých je ne­úre­kom. Na každý druh to­varu ich exis­tuje nie­koľko a je veľmi ťažké vy­bu­do­vať silný elek­tro­nický ob­chod, na ktorý sa zá­kaz­níci budú vra­cať. Slo­ven­ský Ey­erim však pri­šiel na trh so sl­neč­nými oku­liarmi ako hu­ri­kán. Val­cuje kon­ku­ren­ciu, zís­kal in­ves­tí­ciu a ne­hodlá sa za­sta­viť. Eyerim je prítomný už na 18-tich trhoch strednej a východnej Európy. Za jeden z najperspektívnejších trhov považuje Poľsko.

„Budujeme značku, ktorá sa môže stať ikonickou. V priebehu piatich rokov sa chceme stať biznisom s hodnotou 100 miliónov eur,” prezradil víziu startupu Martin Zahuranec pre Forbes.

Celý náš rozhovor s Martinom nájdeš TU.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech