Štát „rozdáva“ majetok: Slováci vedia získať auto za 1 300 eur a tri pozemky za cenu jedného

  • Štát sa stále zbavuje nepotrebného majetku
  • V zozname hnuteľného a nehnuteľného majetku štátu pribudli lákavé ponuky
Kľúče a dom
Ilustračné foto Unsplash/Tierra Mallorca
  • Štát sa stále zbavuje nepotrebného majetku
  • V zozname hnuteľného a nehnuteľného majetku štátu pribudli lákavé ponuky

Možno už vieš o webstránke ropk.sk. Je to miesto, kde slovenský štát ponúka svoj majetok. Ak si tam ešte nebol, určite si to pozri. Nájdeš tam naozaj zaujímavé ponuky.

Na viacero z nich sme ťa upozornili aj v minulosti. Štát sa takto snaží predať majetok, ktorý už nevyužíva, a ponúka ho občanom Slovenska, domácim firmám aj zahraničným záujemcom.

Dnes sme znovu preskúmali najnovšie ponuky na webe. Boli naozaj zaujímavé, takže sme pre teba vybrali tie najlepšie z nich.

Tri pozemky za 13 300 eur

Prvou lákavou ponukou, na ktorú sme natrafili, je rodinný dom s pozemkom, ktorý sa nachádza v Leviciach. Aktuálne tento rodinný dom spravuje okresný úrad Nitra. Vyvolávacia cena začína na sume 95 200 eur.

Cenovú ponuku je v tomto prípade potrebné doručiť v termíne najneskôr do 26. júna.

Pre tých, ktorí chcú vybudovať niečo vlastné, máme tiež mimoriadne zaujímavú ponuku. Ide o pozemok predávaný v celosti. Nachádza sa v obci Kubáňovo, okres Levice. Pozemok aktuálne spravuje okresný úrad v Nitre.

Spomínaný pozemok má rozlohu 8 269 m2. Tvoj môže byť už za 7 210 €. Do elektronickej aukcie sa môžeš zapojiť najneskôr do 21. júna.

Ďalej sme natrafili na niekoľko pozemkov, ktoré sa nachádzajú v Močenku, okres Šaľa. Aktuálne tieto pozemky spravuje okresný úrad v Nitre. Vyvolávacia cena začína na sume 13 300 eur.

Jeden zo spomínaných pozemkov, ktorý patrí k domu, má výmeru 137 m2, druhý 223 m2 a tretí 86 m2. Cenovú ponuku je v tomto prípade potrebné doručiť v termíne najneskôr do 19. júna.

Auto za 1 300 eur

So zaujímavou ponukou prišla na registri štátneho majetku aj Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina. Na predaj ponúka osobné motorové vozidlo Volkswagen Passat AA Sedan iba za 1 300 eur.

Má to však menší háčik, pretože ponúkané osobné motorové vozidlo momentálne neslúži. Ak máš napriek tomu aj tak stále záujem, cenovú ponuku musíš doručiť v termíne najneskôr do 19. júna.

„Vozidlo je pojazdné, s platnou STK a emisnou kontrolou ešte pol roka (do 14/12/2024). Vozidlo je v zlom technickom stave. Na aute bol vykonávaný pravidelný servis – oleje, filtre, brzdy ako aj rozvody pri 335 000 km a pravidelný servis pred STK – ručná brzda, brzdy, čapy. Na aute je potrebné vykonať servis v podobe zadných stabilizátorov. Predné dvere sa horšie otvárajú, odporúčame zakúpiť nové pneumatiky. Auto sa pravidelne používa. Viac informácií je možné získať z jeho obhliadky,“ uvádza rezort financií na webovej stránke.

Do dražby sa zapojíš jednoducho

Ako sme spomenuli v našom článku, záujemca musí svoju ponuku zaslať písomne v zapečatenej obálke. Táto obálka by mala niesť jeho adresu a heslo z odkazu na ponuku, ktorý sme uviedli na prvej strane. Navyše, obálku treba označiť nápisom „NEOTVÁRAŤ“ a poslať na adresu správcu daného pozemku alebo parcely.

Cenová ponuka musí obsahovať:

U fyzických osôb:

  • meno, priezvisko, titul, trvalé bydlisko, telefónny kontakt záujemcu, e-mailovú adresu záujemcu, špecifikáciu nehnuteľného majetku podľa zverejneného oznámenia, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v mene euro (nesmie byť nižšia, ako je primeraná cena), telefónny kontakt, podpis záujemcu.

U právnických osôb:

  • názov, sídlo, IČO, e-mailovú adresu záujemcu, meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti, špecifikáciu nehnuteľného majetku podľa zverejneného oznámenia, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v mene euro (nesmie byť nižšia, ako je primeraná cena), telefónny kontakt, podpis osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti.

Správca musí tiež odmietnuť cenovú ponuku od záujemcu, ak je v príbuzenskom alebo inom blízkom vzťahu s iným záujemcom, ktorého ponuka prišla mimo stanovenú lehotu alebo neuvádza konkrétnu sumu.

Zdroje: ropk.sk , ropk.sk 1, ropk.sk 2, ropk.sk 3, archív SIU

Najnovšie videá

Trendové videá