Študentke znížili známku zo správania pre facebookový vzťah s dievčaťom. Poľsko má ďalší LGBTQ škandál