Súdny znalec o pedofílii na Slovensku: Farár brával dieťa zo sociálne slabej rodiny aj na výlety do aquaparku (ROZHOVOR)

  • S pedofíliou sa stretávame aj v našej krajine
  • Súdny znalec Dušan Kešický nám priblížil, s akými prípadmi sa počas svojej kariéry na Slovensku stretol
Dušan Kešický
Dušan Kešický, https://www.psycholog-znalec.sk/
  • S pedofíliou sa stretávame aj v našej krajine
  • Súdny znalec Dušan Kešický nám priblížil, s akými prípadmi sa počas svojej kariéry na Slovensku stretol

RNDr. Mgr. Dušan Kešický, PhD. začal  študovať v roku 1982 na Matematicko-fyzikálnej fakulte v Bratislave. Neskôr absolvoval aj študijný pobyt v Amerike, zameraný na elektrofyziológiu mozgu.

Ukončil tiež špecializačné štúdium v odbore klinickej psychológie a v roku 2010 zas získal titul na Lekárskej fakulte UK v odbore psychiatrie. Aktuálne pracuje ako súdny znalec, pričom sa špecializuje na sexuálne motivované trestné činy.

Média posledné mesiace informovali o pokuse o vraždu a o vraždách dvoch mladých ľudí. Tieto udalosti prebudili slovenskú spoločnosť.

Dohady sa rozvíjajú ohľadom tém, ktoré sú ľuďom dostupné. Keďže médiá pravdepodobne správne cielia svoj záujem na témy, ktoré sú zdrojom silných emócií, stimulujú tak ľudí k úvahám o istých obsahoch. K tým atraktívnejším patrí myšlienková hra s pudom sebazáchovy. Na jednej strane stojí subjektívne vnímaná „neznesiteľnosť“ situácie, na strane druhej ochrana jedinca pred rýchlym skoncovaním s utrpením prostredníctvom pudu, ktorý nám nedovolí toto ľahko realizovať.

Ide o jeden z pudov, ktoré zabezpečujú kontinuitu existencie ľudstva, tak ako napríklad rozmnožovací pud. V dôsledku uvedeného zostáva ľudský život tým najcennejším a preto i jeho zánik je témou najatraktívnejšou. Každý sa cíti byť kompetentným vyjadriť sa k tejto téme, lebo už samotný proces úvah je zdrojom dráždivých emócií, ktoré nám spestrujú niekedy nudný život.

Dá sa predpokladať, prečo sa obvinené osoby rozhodli pre podobný krok?

Pokiaľ predpokladáme, že hybnou silou rozhodnutí sú emócie korigované racionálnou zložkou osobnosti, tak ide o subjektívny pocit až neznesiteľného diskomfortu. Navyše, čím je človek v emočne horšom rozpoložení, tým horšie sa mu uvažuje „logicky“ a menej v zhode s realitou. Dochádza k deformácii vnímania prítomnosti aj budúcnosti. Idealizácia minulosti sa stáva ničivou vo vzťahu k prítomnosti a budúcnosť. V porovnaní s tým je bezútešná, až nemožná. Takto už nestačí záchovná zložka pudu prevalcovať tlak negatívnych emócií.

Nemáte pocit, že politici využívajú aktuálnu situáciu k manipulácii?

Základom politickej práce je presvedčiť čo najväčší podiel populácie, aby sa pridali k naplneniu cieľov tej-ktorej strany. Jej podstata je manipulatívna a teda prakticky každá situácia je nositeľom zdrojov k manipulácii. Toto neplatí len pre politiku štátnu, ale i „politiku partnerskú“. Manipulatívna podstata spočíva v triedení práve vyhovujúcich prvkov, ktoré majú podporiť náš konkrétny zámer. Rovnako ako veľký výstrih, alebo poukázanie na krivé nohy našej konkurencie.

Kvet Nguyen: Tému inakosti nedokážeme vnímať bez politického pátosu. Stávajú sa z nás iba čísla a štatistiky (ROZHOVOR)

Zmenilo sa Slovensko v porovnaní s mafiánskym, Mečiarovským obdobím?

Vertikálna hierarchia spoločnosti ostáva zachovaná. Vyplýva to z prirodzenej interindividuálnej variability ľudí, čo znamená, že každý sme iný. Jediné, čo sa zmenilo, je dynamika zaraďovania do skupín. V stredoveku sa človek narodil ako šľachtic a tak aj umrel, aj keď niekedy chudobný. Neskôr sa niekto stal komunistom a väčšinou tak aj umrel a po ceste stihol ešte vychovať svojho nasledovníka. Lekárske a učiteľské rody plnili svoju funkciu celé generácie a boli nositeľom stability a dôveryhodnosti, tak ako aj iné.

Zvýšenou spoločenskou flexibilitou sa zrýchlil presun medzi spoločenskými vrstvami. Tak, ako sa to práve javilo výhodné. Takto sa z niektorých hlupákov stali majitelia podnikov a z iných, celkom šikovných ľudí zas osoby páchajúce trestnú činnosť. Následne zas z kriminálnikov ctihodní podnikatelia, prípadne nositelia svojej verzie pokroku smerom vzad. Pohyb medzi skupinami ostal, „nikto nič negarantuje“. Rodina a vzdelanie sú, žiaľ, často chápané ako prchavé a neuchopiteľné konštrukty plesnivých konzervatívcov.

Na základe čoho bol Kočner označený za schopného resocializácie?

Každý obžalovaný je posúdený vo veci resocializačnej prognózy znalcom v odbore psychológia. Svojho času unikli do médií informácie, celé úseky znaleckých posudkov, vrátane psychologického. V tejto veci som nebol zúčastnený, avšak s dostupnými závermi, ktoré sa mi takto dostali k dispozícii na webe, som v rámci možností v duchu súhlasil. Je potrebné si uvedomiť, že významnou súčasťou resocializačnej analýzy je skúmanie osobnostných zdrojov, ako aj sociálneho kontextu ako predpoklady k tomu, aby sa riziko recidívy znížilo.

Čiže resocializačná prognóza nie je výlučne zhodnotením závažnosti skutku, ale aj schopnosti nepáchať ho, ak sa tak obžalovaný rozhodne. Ak máme napríklad vraha so sexuálnym motívom, pričom násilie je to jediné, čo uspokojí jeho sexuálne nároky, tak skúmame okrem iného aj to, či v čase, keď sa má niečo zmeniť, je jeho sexuálny pud natoľko silný, aby mohol byť hnacou silou k ďalšiemu zločinu.

Stretávate sa na Slovensku aj so zneužívaním detí. Možno vždy tieto prípady považovať za pedofíliu?

Startitup PREMIUM logo
Tento článok je dostupný členom Startitup PREMIUM
Čítaj ďalej po zakúpení predplatného

(Zrušiť môžeš kedykoľvek)

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech