Švédska elektráreň spaľuje namiesto fosílnych palív H&M oblečenie

  • Švédska elektráreň nachádzajúca sa severne od mesta Štokholm prechádza zmenou. Cieľom je obmedzenie spaľovania fosílnych palív a prechod na alternatívne formy paliva. Okrem recyklovaného dreva a odpadu to môže byť aj oblečenie od obľúbenej značky H&M.
Švédska elektráreň
youtube.com/inhabitat.com
  • Švédska elektráreň nachádzajúca sa severne od mesta Štokholm prechádza zmenou. Cieľom je obmedzenie spaľovania fosílnych palív a prechod na alternatívne formy paliva. Okrem recyklovaného dreva a odpadu to môže byť aj oblečenie od obľúbenej značky H&M.

Zmeny v energetike postihujú všetky oblasti života. Na radu sa dostali aj nemoderné a neekologické elektrárne na fosílne palivá. Nachádzame sa totiž v období, keď sa často skloňuje slovo ekológia. Ekologické automobily, ekologická výroba elektrickej energie, ekologické spaľovanie atď. Vedenie elektrárne neodolalo tlaku a rozhodlo sa pre kompletnú zmenu. Úplné potlačenie spaľovania olejov a uhlia.

Namiesto toho sa rozhodli využívať vyradené odevy, ktoré pravdepodobne dobre horia a vyrábajú množstvo tepla, keďže tento rok sa spálilo už 15 ton oblečenia značky H&M. Dlhodobým cieľom elektrárne je využívať obnoviteľné a recyklovateľné palivo. Švédsko vyrába elektrickú energiu takmer úplne bez emisií. Buduje totiž vo veľkom veterné farmy a vodné, aj jadrové elektrárne. Problém spôsobuje iba niekoľko zastaraných elektrární a aj kotolne na fosílne palivá.

A práve v tejto oblasti je potrebná zmena. Súčasné zariadenia by sa mali postupne prekonvertovať na spaľovanie odpadu a biopalív. Prerobenie nezaberie veľa času, takže nikomu nebude zima. Smerovanie krajiny je tak jasné a ako už vo Švédsku býva zvykom, zmena nebude trvať veľmi dlho. Je možné, že o rok až dva, bude väčšina starých zariadení fungovať s viditeľným rozdielom.

eko elektráreň Zobraziť celú galériu (2)
zdroj: inhabitat.com

Odkiaľ však elektráreň získava také množstvo značkového oblečenia? Firma Malarenergi, ktorá ju prevádzkuje, má totiž zmluvu s blízkym mestom Eskilstuna. Mesto im dodáva odpad a elektráreň ho spaľuje. V meste sa však zhodou okolností nachádza centrálny sklad značky H&M, a preto sa v odpade nachádza aj množstvo kusov značkového paliva. Oblečenie však musí prechádzať kontrolou. Nemôže obsahovať chemické látky alebo pleseň. V súčasnosti elektráreň poskytuje elektrickú energiu pre 150 000 domácností.

V tomto roku spálila už 400 000 ton odpadu. Elektráreň čaká na poslednú veľkú dávku fosílneho paliva. To by malo vydržať až do roku 2020. Na jeho spálenie sa využijú posledné dva generátory na fosílne palivo, ktoré fungujú už od roku 1960. Následne sa vybuduje bojler spaľujúci drevo, ktorý pomôže jednotkám spaľujúcim odpad a biopalivo v ich náročnej práci. O budúcnosť Švédska preto netreba mať žiadne obavy.

zdroj: inhabitat.com

 

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK