S’well – fľa­še šetr­né k život­né­mu pro­stre­diu, kto­ré sa sta­li mód­nym dopl­n­kom

Simona Hanzelová / 6. novembra 2016 / Business

Voda je život. Dospe­lý člo­vek by mal den­ne vypiť dva až tri lit­re tej­to živo­to­dar­nej teku­ti­ny. Naj­mä v tej­to hek­tic­kej dobe, keď sú ľudia neus­tá­le v pohy­be, je to však ťaž­ké. Väč­ši­na z náš rie­ši ten­to prob­lém tak, že so sebou berie vodu bale­nú v plas­to­vý­ch fľa­šia­ch, kto­ré ale majú škod­li­vý dopad na život­né pro­stre­die. Pod­ni­ka­teľ­ka Sarah Kauss však našla spô­sob, ako ľuďom uká­zať, že aj eco-friend­ly môže byť zau­jí­ma­vé.

Ľudia stále nie sú príliš ohľaduplní k životnému prostrediu a mnohí ho berú ako samozrejmosť. Práve preto obdivujem podnikateľov, ktorí sa zaujímajú nielen o svoje zisky, ale aj o ochranu životného prostredia. Nie je nič lepšie, ako urobiť tento svet o niečo lepším miestom. Prečo teda nespojiť príjemné s užitočným?
sarahzdroj: ey.com
Mnoho podnikateľov si myslí, že s pojmom eco-friendly sa spájajú nielen vyššie náklady, ale že je rovnako náročné presvedčiť bežného neekologicky zmýšľajúceho spotrebiteľa, aby dal prednosť produktom, ktoré prispievajú k ochrane životného prostredia. Ekologické produkty ale nemusia byť vždy nudné. Životné prostredie sa dá chrániť aj štýlovo.
plasticzdroj: plasticfreetuesday.com
V súčasnej dobe sú jednou z najväčších záťaží na životné prostredie plasty. Takmer všetko je zabalené v plastových obaloch a ľudstvo neustále produkuje enormné množstvo plastového odpadu, ktorý je len veľmi ťažko recyklovateľný.
kausszdroj: crainsnewyork.com
Ako teda znížiť spotrebu plastových fliaš? Táto otázka dlho trápila aj Američanku Sarah Kauss, ktorá sa vždy zaujímala o životné prostredie. Všade, kam išla, so sebou zvykla nosiť kovové fľaše na vodu, avšak nebola spokojná s ich vzhľadom. ,,Boli síce praktické, ale skôr iba na nosenie do posilňovne alebo na kempovanie,“ hovorí Sarah. Práve to ju inšpirovalo, aby opustila svoju dobre platenú prácu, a v roku 2010 založila spoločnosť S'well, ktorá vyrába elegantné, opakovane použiteľné fľaše z nerezovej ocele, ktoré sú navyše navrhnuté tak, aby udržali tekutinu chladnú počas 24 hodín a teplú po dobu 12 hodín.
swellbottlezdroj: bspokestudios.com
Používaním týchto fliaš sa znižuje nielen množstvo odpadu z plastových fliaš, ale navyše časť zisku putuje pre organizácie, ktoré pomáhajú zabezpečiť pitnú vodu pre ľudí žijúcich v kritických oblastiach bez čistej vody.
swellzdroj: static2.businessinsider.com
Odhaduje sa, že tržby S'well by tento rok mohli dosiahnuť sto miliónov dolárov. Aj keď fľaše šetrné k životnému prostrediu nie sú ničím novým na trhu, je to práve moderný dizajn a praktickosť fľaše, ktorý si kupujúci zamilovali. Spoločnosť ponúka viac ako 200 rozličných dizajnov, farieb a veľkostí, čím S'well fľaše sa stávajú čoraz väčším trendom po celom svete.
swell-stainless-steel-water-bottlezdroj: littervention.com

Nemusíme vždy obetovať životné prostredie, aby sme dosiahli ekonomický rast, keď môžeme mať oboje. Niekedy stačí len naozaj ľuďom ukázať, že aj ochrana životného prostredia môže byť zábavná.

zdroj: businessinsider.com zdroj titulnej fotografie: blogs-images.forbes.com

Pridať komentár (0)