Tajom­stvo šťast­né­ho živo­ta? „Nesta­rať sa.“

Henrieta Balázsová / 12. apríla 2017 / Tools a produktivita

Čím menej sta­ros­tí, tým viac rados­ti. Pri­znaj­me si to — veľak­rát si život až prí­liš kom­pli­ku­je­me. Vytvá­ra­me si úpl­ne zby­toč­né prob­lé­my, kto­ré nás zaťa­žu­jú, vyčer­pá­va­jú a obe­ra­jú nás o chuť do živo­ta. Ako tomu raz a navž­dy zabrá­niť? Jed­no­du­cho. Sta­čí, ak sa pre­sta­neš sta­rať o zby­toč­né veci. 

Trik na jednoduchší a lepší život nemá s pozitívnym myslením nič spoločné, dokonca ani s úsmevom či s meditáciou. Pravda je taká, že ak chceš mať šťastný život a chceš si ho užívať, musíš spraviť jedinú vec: prestať sa starať o maličkosti. Ak si myslíš, že to znie ako protiklad všetkého, čo si doteraz počul, máš pravdu. Nič to však nemení na tom, že to skutočne funguje.

„Na dôležité veci sa môžete začať sústrediť iba vtedy, ak sa naučíte hovoriť NIE.“ - Steve Jobs

Držíš sa tejto rady? Aj Steve Jobs vedel, že šťastie tkvie v jednoduchosti. Jeho podstatou je sústrediť sa len na tie najdôležitejšie veci a všetkému ostatnému povedať NIE. Zameraj sa na to, aký vzťah máš sám voči sebe. Zaraď slovo NIE do svojho slovníka a nauč sa používať ho každý deň. Čím viackrát ho použiješ, tým viac času budeš mať na seba a na veci, ktoré máš naozaj rád. Jednoducho sa nestaraj o veci, ktoré sa ťa priamo netýkajú. Budeš prekvapený, koľko času zrazu získaš.

Zdroj: pexels.com

„Tak, ako sa šíria kruhy vo vode, keď do nej hodíte kameň, tak môže mať aj vaše jediné rozhodnutie ďalekosiahle dôsledky.“ - Dalajláma

Aj Dalajláma bol zástancom myšlienky, že šťastie spočíva v jednoduchom živote. Musíš si však uvedomiť, že hovoriť ľuďom NIE častejšie neznamená, že sa vzdáš ľudskosti a láskavosti. Znamená to len to, že si viac uvedomíš svoju hodnotu.

Jednoducho sa budeš „starať menej“. Šťastný a úspešný človek totiž nepociťuje potrebu starať sa o veci, ktoré sa ho netýkajú alebo preňho nie sú dôležité. Nestaraj sa o tie veci, ktoré nijak neovplyvníš a ani o tie, ktoré ti nič neprinesú. Šťastný a vyrovnaný človek napríklad nikdy nebude kritizovať druhých ľudí, pretože vie, že mu to nič neprinesie. Rovnako sa nebude starať o to, čo bude o 5, 10 či 15 rokov, pretože vie, že to nijak neovplyvní. Čo však spraviť môžeš, je ovplyvniť prítomnosť. Staraj sa preto len o veci, na ktorých skutočne záleží.

Zdroj: lifehack.org

Pridať komentár (0)