Takto by mala vyze­rať kniž­nica: V his­to­ric­kom divadle si kre­a­tívci uctili knihy

Barbora Prochovníková, vedelisteze.sk / 26. júla 2016 / Zaujímavosti

Hoci je Star­tI­tUp digi­tálne médium, nikdy sme sa neta­jili našou lás­kou ku kni­hám.

V Bue­nos Aires sa nachá­dza kníh­ku­pec­tvo s náz­vom El Ate­neo Grand Splen­did, ktoré je posta­vené v budove tak­mer 100-rokov sta­rého divadla Grand Splen­did The­a­ter.

Divadlo bolo posta­vené v roku 1919, neskôr bolo pre­sta­vané na kino a v roku 2000 sa stalo nád­her­ným kníh­ku­pec­tvom, ktoré ročne nav­štívi viac ako milión náv­štev­ní­kov. V roku 2008 zís­kalo kníh­ku­pec­tvo pome­no­va­nie druhé najk­raj­šie na svete podľa peri­odika The Guar­dian.

Pôvod­nými archi­tektmi divadla boli Pero a Tor­res Armen­gol. Vzhľad kníh­ku­pec­tva navrhol Fer­nando Man­zoni, ktorý sa sna­žil zacho­vať všetky pôvodné časti divadla, pone­chal tiež javisko, bal­kóny i čer­vené závesy.

buenos-aires-bookstore-theatre-el-ateneo-grand-splendid-2buenos-aires-bookstore-theatre-el-ateneo-grand-splendid-6buenos-aires-bookstore-theatre-el-ateneo-grand-splendid-4buenos-aires-bookstore-theatre-el-ateneo-grand-splendid-1abuenos-aires-bookstore-theatre-el-ateneo-grand-splendid-3buenos-aires-bookstore-theatre-el-ateneo-grand-splendid-8buenos-aires-bookstore-theatre-el-ateneo-grand-splendid-7

vedeliSteZe_banner

Zdroj: vedelisteze.sk, zdroj foto­gra­fií: boredpanda.net

Pridať komentár (0)