Tech News: Obrov­ská tová­reň Giga­fac­to­ry ofi­ciál­ne spúš­ťa výro­bu baté­rií!

Matúš MItro / 11. januára 2017 / Tech a inovácie

Tes­la je naj­väč­ším výrob­com elek­tric­ký­ch auto­mo­bi­lov na sve­te, no jeho pro­duk­ty sú stá­le pre mno­hý­ch poten­ci­onál­ny­ch zákaz­ní­kov dra­hé. To sa má čosko­ro zme­niť. Ame­ric­ký gigant totiž­to spus­til výro­bu nový­ch baté­rií, kto­ré majú byť lac­nej­šie a umož­nia tak zní­žiť aj ceny auto­mo­bi­lov.

Tesla nezaháľa a pred pár dňami začala s výrobou článkov do batérií, ktoré majú byť súčasťou nielen nového dobíjacieho systému pre domácnosti, Powerwall 2, ale svoje uplatnenie nájdu aj v komerčných systémoch Powerpack 2. Nové batérie sa nevyhnú ani elektrickým automobilom Tesla a už čoskoro ich uvidíme v pripravovanom Modeli 3. Tým, že Tesla začala vyrábať batérie v továrni Gigafactory, je ich výroba menej nákladná, vďaka čomu bude aj chystaný Model 3 dostupným elektromobilom.

modle-3-teslazdroj fotografie: Tesla 

Jeho cenovka môže klesnúť len na 33 000 eur, čím by si ho mohlo dovoliť oveľa viac zákazníkov. Gigafactory je dokončená ešte len na 30 %, no aj to je dostatok nato, aby mohla Tesla v spolupráci so svojim partnerom, spoločnosťou Panasonic, spustiť výrobu batérií.

teslas-battery-ambitions-will-be-supported-by-its-massive-battery-plant-the-gigafactoryzdroj fotografie: Business Insider

Názov „Gigafactory“ nedostala továreň zbytočne, nakoľko jej rozloha bude naozaj pozoruhodná. Doteraz zastavaná plocha činí viac ako 176 000 m2 a naprieč niekoľkými poschodiami obsahuje približne 455 000 m2využiteľného priestoru, v ktorom už môže prebiehať reálna výroba. Táto postupná výstavba továrne umožní Tesle a Panasonicu vychytať všetky chyby a upraviť výrobný proces či plán výstavby ešte za pochodu.

gigafactory-teslazdroj fotografie: Business Insider

Po dokončení bude Gigafactory naozaj veľkolepou budovou, ktorá ohúri nielen svojou rozlohou, ale aj obrovskou produkciou. Tesla chce do roku 2018 vyprodukovať batérie s celkovou energiou až 35 GWh, a taktiež plánuje navýšiť produkciu elektrických automobilov, ktorých má do konca roka vyrobiť niekoľkonásobne viac v porovnaní s minulým rokom. V konkrétnych číslach má ísť až o 500 000 kusov, ktoré opustia výrobnú linku.

fony_banner

zdroj: fonyzciny.startitup.sk, zdroj titulnej foto: businessinsider.som

Pridať komentár (0)