Tie najdôležitejšie rozdiely medzi manažérom a lídrom

  • Vo svojom živote sa nepochybne každý z nás stretne s mnohými manažérmi, avšak iba s obmedzeným počtom lídrov. To že sa niekto dostane na vedúcu pozíciu, z neho totiž ešte vôbec nerobí skutočného vodcu.
  • Vo svojom živote sa nepochybne každý z nás stretne s mnohými manažérmi, avšak iba s obmedzeným počtom lídrov. To že sa niekto dostane na vedúcu pozíciu, z neho totiž ešte vôbec nerobí skutočného vodcu.

 

Vodcovstvo sa nedá naučiť ani kúpiť, ale musí byť ťažko vybojované. Presne preto tiež nie je pre každého, ale len pre tých, ktorí rozumejú tomu, že byť lídrom neznamená dávať rozkazy, ale byť príkladom a viesť. Každý z nás už zrejme niekedy rozmýšľal o tom, v čomu sú rozdiely medzi bežnými manažérmi a skutočnými lídrami. Tu nájdete niekoľko najdôležitejších rozdielov, zhromaždených ľuďmi, ktorí sa rozhodli tejto téme venovať trochu viac.

 

1.Manažéri sa spoliehajú na svoju moc, lídri si získavajú dôveru

Tie najdôležitejšie rozdiely medzi manažérmi a lídrami spočívajú v ich rozmýšľaní, ktoré potom tak veľmi ovplyvňuje aj ich konanie. Zatiaľ čo sa taký manažér správa ako šéf, ktorý svoju moc využíva na ovládanie ostatných a zadávanie príkazov, líder ľudí okolo seba vedie, inšpiruje a pomáha im zlepšovať sa.

Lídri sa spoliehajú na dôveru, ktorú si k nim vybudovali členovia tímov, ktoré vedú. Túto dôveru potom vyžívajú ako silný nástroj, ktorý im pomáha ostatných motivovať a udržiavať vysokú produktivitu svojho tímu. Skutočný líder dokáže kompletne zmeniť atmosféru v akejkoľvek skupine ľudí a presne preto sa dá aj tak ľahko rozoznať, ktoré pracovné tímy majú svojich lídrov a ktoré iba manažérov.

 

2. Manažéri sa starajú o organizované fungovanie, lídri budujú spoločnú víziu.

V prvom rade treba povedať, že by žiadnemu lídrovi nemala chýbať schopnosť vedieť veci zmanažovať. Akákoľvek organizácia potrebuje niekoho, kto sa za každú cenu postará o to, že sa úspešne dokončia projekty, stanovia sa nové ciele atď. Toto všetko dokážu manažéri splniť, avšak praví lídri vždy robia aj niečo viac. Svoju pozornosť nevenujú len číslam a cieľom, ale aj snahe motivovať, inšpirovať svoj tím a tiež aj vybudovať spoločnú víziu, pre ktorú budú ľudia svoju prácu robiť.

Manažéri sa zaujímajú skôr o zoznam vecí, ktoré treba spraviť a o to, či celý systém dobre funguje, zatiaľ čo lídri robia oveľa viac. Sústredia sa na celkové výsledky, no nezabúdajú na žiadne detaily na ceste za ich dosiahnutím. Lídri sa taktiež od manažérov odlišujú v tom, že sa viac zameriavajú na zmeny ktoré prinesie budúcnosť.

 

Dá sa povedať, že tí, ktorých Apple nazýva the „Crazy Ones“ sú tí praví lídri.

 

3. Manažéri manažujú prácu a lídri inšpirujú ľudí

Celé je to o tom, ako sa na veci pozeráte. Je vedúca pozícia len o povinnosti postarať sa, nech sa dosiahnu potrebné ciele, alebo aj o tom viesť ľudí, ktorí sú nástrojom na dosiahnutie týchto cieľov? Čo je dôležitejšie, úlohy, ktoré treba splniť, alebo ľudia, ktorí ich budú plniť?

Všetci profesionáli chcú a zaslúžia si nájsť vo svojom odbore prácu, kde sa k nim nebudú správať ako ku strojom. Títo ľudia chcú spolupracovať, prinášať inovácie a nie sa len cítiť, ako niekto, kto musí plniť príkazy niekoho iného. Preto aj posledná generácia ľudí vyhľadáva joby, ktoré im umožňujú niečo viac, než len plniť úlohy, ktorých významu sami nemusia rozumieť. Dobrými príkladmi sú spoločnosti ako Google a Microsoft, ktoré sú známe, ako inovatívne a poskytujú svojim ľuďom množstvo príležitostí na rozvoj. Zameriavajú sa totiž aj na ľudí a ich nápady, nie len na zoznam toho, čo treba spraviť.

 

zdroj: businessinsider.com

Najnovšie video