Tieto dve priemyselné oblasti majú na svedomí každoročne viac ľudských životov ako celkový počet zamestnancov

  • Vieš o tom, že na svete existujú dve oblasti priemyslu, ktoré majú na svedomí obrovské množstvo ľudských životov?
  • Najväčším zabijakom je oblasť tabakového priemyslu a následne oblasť uhoľného priemyslu
  • Obe každoročne pripravia o život obrovské množstvo ľudí
flickr
  • Vieš o tom, že na svete existujú dve oblasti priemyslu, ktoré majú na svedomí obrovské množstvo ľudských životov?
  • Najväčším zabijakom je oblasť tabakového priemyslu a následne oblasť uhoľného priemyslu
  • Obe každoročne pripravia o život obrovské množstvo ľudí

Uhoľný a tabakový priemysel v Amerike zabíja každoročne neskutočné množstvo ľudí. V uhoľnom priemysle je zamestnaných celkovo 51 795 Američanov, avšak ako taký má každoročne na svedomí 52 015 predčasných úmrtí, ktoré spôsobuje znečistenie ovzdušia pri spaľovaní uhlia. Tabakový priemysel zamestnáva v Amerike niečo cez 124 000 pracovníkov. Každoročne tu však zabije viac ako pol milióna ľudí, a to nielen fajčiarov, ale aj pasívnych fajčiarov, ktorí sú vystavení dymu z cigariet.

Tieto výsledky sú naozaj šokujúce, každé pracovné miesto v oblasti uhoľného priemyslu si vyberie daň v podobe jedného ľudského života. V prípade tabakového priemyslu je toto číslo štvornásobne vyššie. Nie moc potešujúce údaje, čo myslíš?

Tieto smutné čísla sú výsledkom dlhodobej štúdie výskumníkov pod vedením Joshuu Pearceho. Vedúci výskumník povedal, že tieto dve priemyselné odvetvia majú na svedomí obrovské množstvo bolesti. Práve preto by mali niesť za svoju činnosť plnú zodpovednosť.

Podľa Pearceho si mnohé veľké spoločnosti uvedomujú, aké negatívne vplyvy má ich činnosť na ľudí a životné prostredie. Aj napriek tomu však v tejto činnosti vedome pokračujú. Práve preto navrhuje, aby bola každá takáto spoločnosť vopred prešetrená a následne by malo byť určené či pozitíva prevažujú nad negatívami. Je však jasné, že to nie je vždy možné.

Pozrime sa však na oba priemysly hlbšie. Uhoľný priemysel bol v Amerike donedávna naozaj nevyhnutný, aby mohla spoločnosť fungovať tak ako doteraz. Väčšie množstvo elektrickej energie sa totiž vyrábalo za pomoci spaľovania uhlia v uhoľných elektrárňach. Dnes je situácia iná a masívne nastupujú obnoviteľné zdroje energie. Slnko a vietor sú budúcnosťou.

Mnoho štátov od uhlia postupne upúšťa. Čo sa tabakového priemyslu týka, tam je situácia zložitejšia. Tento priemysel totiž nie je nevyhnutný pre život, takže nemusí existovať. Problémom je však to, že tabakové výrobky sú žiadané aj napriek tomu, že ľudia majú povedomie o škodlivosti fajčenia. V tomto prípade je tak vina na oboch stranách a nebolo by jednoduché určiť, kto je vlastne vinníkom.

zdroj: iflscience.com

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech