Tieto školy patria medzi tie najlepšie na Slovensku

Interez.sk / 13. septembra 2017 / Zo Slovenska

zdroj: wikimedia.org(VitVit)/pixabay.com

Vzdelanie je kľúčom k úspechu. Avšak aj to, kde toto vzdelanie nadobudneme, nás výrazne ovplyvňuje. Nie na každej škole sú totiž tí najlepší pedagógovia a aj prístup k výučbe či ku školským povinnostiam sa často medzi školami značne líši. Ktoré školy sú teda tie najlepšie?

Portál INEKO v novom vydaní školských rebríčkov zverejnil prehľad top 10 škôl v troch kategóriách – základné školy, stredné školy a gymnáziá. Rebríčky sú zostavené na základe študijných výsledkov žiakov. Hodnotenie nezohľadňuje rozdiely medzi žiakmi napríklad sociálneho typu a ani nemeria pridanú hodnotu školy. Je preto iba akýmsi teoretickým ukazovateľom, na ktorých školách sa nachádzajú tí najlepší študenti.

Najlepšou základnou školou je Základná škola na Krosnianskej 4 v Košiciach. Nasleduje Základná škola T. J. Moussona 4, Michalovce a najlepšiu trojicu uzatvára ZŠ na ulici Slov. partizánov v Považskej Bystrici.

Najlepšou strednou odbornou školou je Obchodná akadémia v Trnave na Kukučínovej 2, nasledovaná  SPŠ elektrotechnickou na Plzenskej ulici v Prešove. Tretie miesto získala Spojená škola na Slančíkovej v Nitre.

Čo sa týka gymnázii tak na  prvom mieste sa umiestnila Škola pre mimoriadne nadané deti – Gymnázium na Teplickej 7 v Bratislave. Na druhom mieste to je Gymnázium na Poštovej 9 v Košiciach a do prvej trojky sa tiež dostalo Gymnázium Jura Hronca (Novohradská) v Bratislave.

Zdroj: Interez.sk, Ineko.sk

Pridať komentár (0)