Tieto základné vedomosti ovládajú žiaci základnej školy: Otestuj sa, ako sú na tom tie tvoje

  • Chémia potrápi nejedného školáka
  • Ukáž, ako by si zvládol tento test, ktorý musia absolvovať šiestaci a siedmaci ZŠ
Ilustračné foto
Ilustračné foto, Archív Canva
  • Chémia potrápi nejedného školáka
  • Ukáž, ako by si zvládol tento test, ktorý musia absolvovať šiestaci a siedmaci ZŠ

Pre niektorých hračka, avšak pre mnohých skutočná nočná mora. Reč je práve o chémii, ktorá jednoznačne patrí medzi jeden z najnáročnejších odborov vôbec.

Jej využitie je však nepopierateľné. Uplatňuje nielen v rámci poľnohospodárstva či potravinárstva, ale, samozrejme, v medicíne pri výrobe medikamentov a iných potrebných látok, ktoré zachraňujú ľudské životy. 

Napriek tomu, že sa s chémiou každodenne stretávame, nie každý jej vie prísť na chuť. To platí aj pre žiakov základnej školy, kde je povinným predmetom na druhom stupni. Niekomu sa však už od základnej školy zapáči, a tak sa v jej štúdiu rozhodne pokračovať aj na strednej a vysokej škole.

Otestuj sa v našom teste a ukáž, ako by si zvládol základy, ktoré musí ovládať každý šiestak a siedmak na základnej škole.

Koľko skupín má periodická tabuľka?

Periodická tabuľka Unsplash/Vedrana Filipović
Správne! Nesprávne!

Periodická tabuľka je spôsob usporiadania podľa atómového čísla (počet protónov v jadre). Tabuľka sa usporadúva do siedmich riadkov a 18 skupín (stĺpcov).

Čo nazývame chemickou reakciou?

fulvio-ciccolo-6q9zw6dTZXc-unsplash Unsplash/Vedrana Filipović
Správne! Nesprávne!

Chemickou reakciou nazývame proces, pri ktorom spolu reaguje jedna alebo viaceré látky za vzniku jedného alebo viacerých látok.

Čo sú reaktanty?

laboratorium Unsplash/Chromatograph
Správne! Nesprávne!

Reaktant je chemická látka, ktorá vstupuje do chemickej reakcie, počas ktorej sa premieňa na výsledné produkty.

Čo sú reaktanty v danej chemickej schéme: Horčík + Kyslík = Oxid horečnatý?

chémia Unsplash/julien Tromeur
Správne! Nesprávne!

Reaktanty v tejto chemickej reakcii sú horčík a kyslík.

Akým spôsobom sa zapisujú chemické reakcie?

chémia rovnica Unsplash/Saad Ahmad
Správne! Nesprávne!

Chemická rovnica je formálny zápis začiatku a konca chemickej reakcie. Na jednej strane (väčšinou vľavo) obsahuje chemické vzorce a počty častíc reaktantov a na druhej strane (vpravo) obsahuje chemické vzorce a počty častíc produktov zúčastňujúcich sa na jednom základnom chemickom obrate.

Aký zákon platí pri každej chemickej reakcii?

chémia Unsplash/Chromatograph
Správne! Nesprávne!

Pri chemických reakciách platí zákon zachovania hmotnosti. Hovorí o tom, že hmotnosť látok vstupujúcich do chemickej reakcie (reaktantov) sa rovná hmotnosti látok, ktoré chemickou reakciou vzniknú (produktov).

Ako nazývame reakciu, pri ktorej z jedného reaktantu vzniká viac produktov?

chémia Unsplash/Julia Koblitz
Správne! Nesprávne!

Chemická reakcia, pri ktorej z jedného zložitejšieho reaktantu vznikajú dva alebo viac jednoduchších produktov, sa nazýva chemický rozklad.

Aký je chemický vzorec vody?

voda Unsplash/Robert Anderson
Správne! Nesprávne!

Voda alebo aqua má chemický vzorec H2O, podľa tradičného názvu oxid vodný, novší systémový názov oxidán. Ide o chemickú zlúčeninu vodíka a kyslíka. Je základnou podmienkou pre existenciu života na Zemi. Za normálnej teploty a tlaku je to bezfarebná, číra kvapalina bez zápachu a chuti.

V akých skupenstvách sa vyskytuje voda v prírode?

Freepik Freepik
Správne! Nesprávne!

Voda sa vyskytuje v skupenstvách plynných, tuhých a kvapalných. V plynnom skupenstve ju nájdeme napríklad v hmle alebo vodnej pare. V tuhom skupenstve sa nachádza vo forme ľadu alebo snehu. Kvapalná vo forme vody alebo dažďových zrážok.

Akú chemickú značku má arzén?

chémia, chemik Unsplash/Clint Patterson
Správne! Nesprávne!

Arzén (arsenicum) má značku As.

Akú chemickú značku má horčík?

chémia Unsplash/National Cancer Institute
Správne! Nesprávne!

Horčík (magnesium) má značku Mg.

Akú chemickú značku má sodík?

cdc-XLhDvfz0sUM-unsplash Usplash/CDC
Správne! Nesprávne!

Sodík (natrium) má značku Na.

Aký latinský názov má olovo?

Chémia Unsplash/ThisisEngineering RAEng
Správne! Nesprávne!

Latinský názov olova je plumbum.

Aký latinský názov má hliník?

Chémia Unsplash/RephiLe water
Správne! Nesprávne!

Latinský názov hliníka je aluminium.

Protónové číslo lítia je?

julia-koblitz-RlOAwXt2fEA-unsplash Unsplash/Julia Koblitz
Správne! Nesprávne!

Protónové číslo lítia je 3.

Protónové číslo kyslíka je?

national-cancer-institute-lTlB51-XGP4-unsplash Unsplah/National Cancer Institute
Správne! Nesprávne!

Protónové číslo kyslíku je 8.

02 alebo H20, aký chemický vzor má voda? Ukáž, či by ťa tromfol v chémii žiak ZŠ
Výborne

chémia, chemik

Výborne, chémiu ovládaš veľmi dobre.
Dobre

julia-koblitz-RlOAwXt2fEA-unsplash

Niečo vieš, niečo si zabudol.
Nevadí

chémia

Nevadí, nabudúce to bude lepšie.

Text sme zrevidovali, upravili, doplnili o nové informácie a vydali nanovo. Kvíz bol pôvodne publikovaný 30. januára 2023.

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá