TOP 10 tech jobov, kde zaru­čene dosta­nete mzdu vyš­šiu ako $100,000

Martin Kráľ / 11. mája 2015 / Zaujímavosti

Pra­co­vať ako IT-čkár pre tech­no­lo­gickú firmu v Sili­con Val­ley sa vyslo­vene oplatí! Com­pu­ter­world spra­vil pries­kum medzi 4,800 IT zamest­nan­cami pôso­bia­cich v US a zis­til, že platy IT-čká­rov neus­tále rastú. Pozrite sa u koho a ako…

10. Ner­work archi­tect, $119,084

Mzda: $111,598

Bonus: $7,486

Roz­diel od roku 2014: +3,4%

9. App­li­ca­tion deve­lop­ment mana­ger, $120, 938

Mzda: $112,580

Bonus: $8,358

Roz­diel od roku 2014: +3,4%

8. Sys­tem Archi­tect, $121, 317

Mzda: $111,626

Bonus: $9,691

Roz­diel od roku 2014: +3,3%

7. Data­base archi­tect, $124,650

Mzda: $121,067

Bonus: $3,583

Roz­diel od roku 2014: +2,4%

6. Data ware­hou­sing mana­ger (big data mana­ger), $127,004

Mzda: $118,773

Bonus: $8,231

Roz­diel od roku 2014: +2,8%

5. Enter­prise archi­tect, $131,598

Mzda: $121,513

Bonus: $10,076

Roz­diel od roku 2014: +2,4%

4. Inter­net tech­no­logy archi­tect, $144,990

Mzda: $130,813

Bonus: $14,177

Roz­diel od roku 2014: +2,5%

3. Chief tech­no­logy offi­cer, $153, 491

Mzda: $137,623

Bonus: $15,868

Roz­diel od roku 2014: +2,9%

2. Chief secu­rity offi­cer, $165,601

Mzda: $144,493

Bonus: $21,108

Roz­diel od roku 2014: +6,7%

1. Chief infor­ma­tion offi­cer, $169,812

Mzda: $149,273

Bonus: $20,539

Roz­diel od roku 2014: +4,6%

zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)