Top 5 naj­lep­ší­ch star­tu­po­vý­ch kníh

Kika Besedičová / 6. decembra 2015 / Lifehacking

Ak si vo fáze hľa­da­nia prvý­ch inves­tí­cií pre tvoj star­tup, príp­ra­va je kľú­čo­vá. Čo je lep­šou príp­ra­vou než pre­čí­tať si tie naj­lep­šie kni­hy. Vys­kla­da­li sme zoznam 5 naj­lep­ší­ch kníh, kto­ré ti pomô­žu pri­pra­viť kva­lit­ný a vec­ný pit­ch, zvý­šiť tvo­je seba­ve­do­mie a tým aj schop­nosť vedieť Pre­dať.

 

"The Art of the Pitch," od Peter Coughter

Coughterová kniha pomôže vybudovať si schopnosť - Predať produkt alebo ideu. Odhaľuje širokú paletu nástrojov, ako zlepšiť pitch prezentácie, tak aby ti bola prirodzený a vecný.


 

"The Lean Startup," od Eric Ries

Táto kniha naučí startupy ako uspieť v neistých časoch. Demonštruje nutnosť ich flexibility, rýchlej adaptácie na zmeny, nepretržité testovanie a validáciu myšlienok a v neposlednom rade, držať fókus na tie najzákladnejšie veci, ktoré  robia produkt produktom.

 


 

"Mastering the VC Game: A Venture Capital Insider Reveals How to Get From Start-up to IPO on Your Terms," od Jeffrey Bussgang

So skúsenosťami na obidvoch strnách. Jeffrey Bussagang rozoberá jeden z najdôležitejších aspektov pitchovania pre venture capital fondy a angel investorov. Hlavná otázka ktorú v knihe kladie a aj na ňu odpovedá: Who will not only be the best backer, but best partner?

 

 

"The Startup Game," od William H. Draper

S viac ako 40 ročnými skúsenosťami venture kapitalistu poukazuje na proces akým venture kapitalisti ohodnocujú startupy. Dáva tak zakladateľom startupov veľmi cennú radu, na čo sa skutočne zameriavať.

 

 

 

"The Founder's Dilemmas: Anticipating and Avoiding the Pitfalls That Can Sink a Startup," od Noam Wasserman

Wasserman v tejto knihe pokladá niektoré z najtažších otázok, ktorým každý startup môže čeliť. Pracovať s blízkym kamarátom? Ivenstovať za pomoci financií od rodiny? A množstvo ďalších otázok a odpovedí na blbé situácie, ktoré ťa môžu postihnúť.

Zdroj: businessinsider

Pridať komentár (0)