Trenčín sa zmení na nepoznanie. Primátor predstavil futuristický projekt, ktorý sa pripravoval 10 rokov

  • Mesto Trenčín čakajú v nasledujúcich rokoch obrovské zmeny
  • Primátor mesta Richard Rybníček tvrdí, že toto mesto sa vďaka nim stane jedným z najlepších pre život
Mesto Trenčín
Pixabay, Mesto Trenčín
  • Mesto Trenčín čakajú v nasledujúcich rokoch obrovské zmeny
  • Primátor mesta Richard Rybníček tvrdí, že toto mesto sa vďaka nim stane jedným z najlepších pre život

Primátor mesta Trenčín Richard Rybníček odhalil projekt hlavného architekta mesta – Martina Beďatša, ktorý je výsledkom až 10-ročného úsilia. Centrum Trenčína čaká kompletná zmena, a to vďaka modernizácii tamojšej železničnej trati.

Rybníček hovorí o výnimočnom diele, na ktorom spolupracovali urbanisti, architekti, študenti aj medzinárodné tímy autorít. Tie našli cestu ako sa práve Trenčín môže vyvarovať chybám, ktoré sa pri modernizáciách stali v iných svetových metropolách, ale aj menších mestách. Projekt má tak podľa primátora bez pochýb aj medzinárodný rozmer.

zdroj: Mesto Trenčín
zdroj: Mesto Trenčín

„Všetko, čo je výnimočné, sa rodí ťažko a ‚bolestne’ a nie je možné ani opísať, koľko mravenčej, ale veľmi dôležitej práce bolo treba vykonať, koľko otázok, obáv, kontroverzií bolo treba zodpovedať, kým sa celý projekt dostal až na schválenie do mestského parlamentu. Naozaj si myslím, že toto je historický deň pre naše mesto, pre naše deti a budúce generácie. Trenčín bude práve pre toto jedným z najlepších miest na život,“ tvrdí Rybníček.

Konštatuje, že schválenie územného plánu centrálnej mestskej zóny bolo naozaj zásadným krokom. Projekt nesúci názov Trenčín si Ty je však projektom, ktorý nie je na jedno volebné obdobie, ale ovplyvňuje a bude ovplyvňovať i budúce generácie.

zdroj: Mesto Trenčín
zdroj: Mesto Trenčín

„Možno sa mnohí z mojej generácie jeho konečnej podoby ani nedožijú, ale to vôbec nevadí. Zmyslom politiky vždy majú byť aj projekty, ktoré presahujú našu prítomnosť, ale dávajú absolútne pevný základ pre rozvoj budúcnosti. A tento projekt je robený a bol schválený presne s touto víziou a cieľom. Som veľmi vďačný, že jeho najťažšiu úvodnú etapu sme zvládli.“

Najväčším plusom tohto riešenia má byť skutočnosť, že Trenčín dostane absolútne nový impulz.

„Každé mesto funguje, keď v ňom bývajú ľudia, tu v centre nebýva takmer nikto. Nie je tu nič z toho, čo je potrebné k tomu, aby tu ľudia žili. Tá zadefinovaná možná výstavba je štartovací moment pre celé historické centrum Trenčína. To je asi najdôležitejší moment našej práce,“ konštatuje Dušan Šimun z Útvaru územného plánovania MsÚ Trenčín, ktorý je autorom urbanistickej štúdie riešeného územia.

Menej áut v meste

Dáta vyplývajúce z dopravných prieskumov ukazujú, že Trenčín nutne potrebuje preloženie frekventovanej cesty z ulíc Hasičská a Štefánikova k železničnej trati. Zo spomínaných ulíc sa tak bude môcť stať mestský bulvár s BUS pruhmi, cyklopruhmi a priestorom pre peších so zeleňou. Na brehu Váhu zároveň vznikne priestor na výstavbu bytov i verejných budov, napríklad aj s vegetačnými strechami a terasami, mobiliárom či ihriskami.

zdroj: Mesto Trenčín
zdroj: Mesto Trenčín

Samozrejme, v Trenčíne sú aj kritici takéhoto dopravného riešenia. Niektorí uprednostňujú skôr juhovýchodný obchvat. „S ním sa ale v budúcnosti počíta, no nateraz má slabú efektivitu a navyše tak, ako je navrhnutý, vedie ochranným pásmom muničných skladov. Jeho trasu budeme musieť pri najbližšej zmene územného plánu upraviť, a to ešte zvýši náročnosť stavby,“ zdôraznil Beďatš. Platí, že keby aj teraz juhovýchodný obchvat postavili, odľahčil by centrum len o 20 % áut.

Preložená cesta, ktorá má ísť tesne popri železnici, zaberie kúsok parku, ten sa dá však rozšíriť smerom do Štefánikovej ulice. Tú bude možné zúžiť len na dva pruhy. „Celková rozloha parku je asi 46 500 m², tá sa po vybudovaní cesty jeho krajom popri železnici a rozšírení parku do Štefáničky zmenší o 450 m². No zelene bude spolu o 1000 m2 viac, lebo tam bude izolačná zeleň medzi cestou a železnicou,“ zdôrazňuje hlavný architekt M. Beďatš. Navyše, územný plán počíta v centre mesta s ďalšími menšími parčíkmi.

Zdroje: Mesto Trenčín, Facebook/ Richard Rybníček

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech