Týchto 13 znakov ti dokáže, že si inteligentnejší ako si možno myslíš

  • Percentuálne vyjadrenie inteligencie už dávno nie je jediným ukazovateľom múdrosti.
  • Vedci vytvorili zoznam 13 znakov, ktoré sú vedecky podložené, a ak ich máš, zaraďujú ťa medzi skupinku inteligentných jedincov.
  • Ktoré to sú?
 srcset
Pixabay/PublicDomainPictures/ParentRap
  • Percentuálne vyjadrenie inteligencie už dávno nie je jediným ukazovateľom múdrosti.
  • Vedci vytvorili zoznam 13 znakov, ktoré sú vedecky podložené, a ak ich máš, zaraďujú ťa medzi skupinku inteligentných jedincov.
  • Ktoré to sú?

1. Nenecháš sa ľahko rozptýliť

Výskumník Frank Zhu tvrdí, že „ľudia, ktorí sa dokážu dlhšie sústrediť bez akéhokoľvek rozptýlenia“ sú vysoko inteligentní. V tejto súvislosti poukazuje na článok z roku 2013 publikovaný v časopise Current Biology. Tento sa venuje dvom menším štúdiám, ktoré preukázali, že ľudia s vyšším IQ reagovali na zmeny obrazu, ktorý sa pred nimi premietal, pomalšie. Je to pravdepodobne preto, že títo sa zameriavajú len na tie najdôležitejšie informácie a ostatné jednoducho odfiltrujú.

2. Si nočná sova

Pokiaľ máš sklon k tomu, aby si zostával hore do skorých ranných hodín, zaraďuješ sa medzi inteligentných. Potvrdila to aj štúdia, ktorá bola publikovaná v roku 2009 v časopise Personality and Individual Differences. Táto skúmala spojitosť medzi detským IQ a spánkovými návykmi u tisícok mladých ľudí. Výsledok bol jednoznačný – tí inteligentnejší sa vyjadrili, že počas pracovných dní aj víkendov išli spať neskôr, aj sa neskôr zobudili.

3. Dokážeš sa ľahko prispôsobiť

Inteligentní ľudia sú flexibilní a schopní fungovať v rôznych podmienkach. Svojmu okoliu ukážu, čoho všetkého sú schopní, bez ohľadu na prípadné komplikácie alebo obmedzenia.

Túto myšlienku podporila aj nedávna psychologická štúdia, podľa ktorej závisí inteligencia od schopnosti zmeniť vlastné návyky pre to, aby si lepšie zapadol do nového prostredia alebo aby si dokázal zmeniť prostredie, v ktorom aktuálne pôsobíš.

4. Nemáš problém si priznať, že niečo nevieš

Inteligentní ľudia nemajú problém s formulkou „ja neviem“, a zároveň sú otvorení možnosti sa to naučiť. Potvrdila to aj klasická štúdia vykonaná Justinom Krugerom a Davidom Dunningom a publikovaná v časopise Journal of Personality and Social Psychology. Táto tvrdí, že pokiaľ si menej inteligentný, máš tendenciu nadhodnocovať svoje kognitívne schopnosti.

5. Ovláda ťa nenútená zvedavosť

Už samotný Albert Einstein sa údajne vyjadril: „Nemám žiadny špeciálny talent, som len veľmi zvedavý.“ Štúdia publikovaná v roku 2016 v časopise Journal of Individual Differences naznačuje, že je tu isté prepojenie medzi detskou inteligenciou a túžbou získavať skúsenosti, ktorá sa v dospelosti prejaví ako zvedavosť.

6. Si otvorený novým veciam

Neostávaš pozadu, ale napreduješ. Inteligentní ľudia sa neuzatvárajú pred novými nápadmi a príležitosťami, sú ochotní prijať aj iné hodnotné názory a podnety, a sú otvorení alternatívnym riešeniam a kompromisom. Psychológovia tvrdia, že otvorenosť však na druhej strane nemusí byť spojená s prijímaním čohokoľvek. Ak si inteligentný, dbáš aj na to, aký nápad a názor prijmeš.

7. Vystačíš si aj sám

Vysoko inteligentní ľudia majú vraj väčší sklon k individualizmu. Nedávna štúdia publikovaná v British Journal of Psychology uviedla, že inteligentní ľudia majú menšiu tendenciu vyhľadávať spoločenský život s priateľmi.

8. Si zábavný

Inteligentní ľudia majú veľký zmysel pre humor. Potvrdila to aj štúdia, ktorú vykonala University of New Mexico. Zúčastnení študenti psychológie mali za úlohu vymyslieť vtipné titulky, pričom tie najvtipnejšie patrili práve tým, u ktorých bola zistená vyššia inteligencia.

9. Máš dobrú sebakontrolu

Inteligentní ľudia dokážu ovládať svoju impulzívnosť. Majú svoje plány, ciele, skúmajú alternatívne stratégie a zvažujú dôsledky svojho konania ešte predtým, ako s ním začnú. Súvislosť medzi sebakontrolou a inteligenciou sa podarilo zistiť v štúdii z roku 2009 publikovanej v časopise Psychological Science. Zúčastnení sa museli v krátkom časovom okamihu rozhodnúť medzi dvoma finančnými odmenami: okamžitou nižšou výplatou alebo vyššou výplatou, ktorú dostanú neskôr. Ukázalo sa, že u tých, ktorí sa rozhodli pre druhú možnosť, a teda mali väčšiu sebakontrolu, bola vo všeobecnosti zistená vyššia inteligencia.

V súvislosti s touto štúdiou vedci tvrdia, že existuje jedna oblasť mozgu – tzv. prefrontálna mozgová kôra, ktorá môže u človeka zohrávať dôležitú úlohu pri jeho rozhodovaní sa o problémoch a demonštrovaní sebaovládania pri práci.

10. Dokážeš sa vcítiť do druhých

Ak si citlivý k potrebám a pocitom druhých, a teda empatia ti nie je cudzia, patríš medzi emocionálne inteligentných ľudí. Podľa psychológov sa títo jedinci radi stretávajú s novými ľuďmi a majú aj záujem ich lepšie spoznať.

11. Dokážeš prepojiť zdanlivo nesúvisiace veci

Inteligentní ľudia dokážu vidieť vzorce aj tam, kde ich iní nevidia. To je dôvod, prečo vytvárajú často paralely aj medzi zdanlivo odlišnými myšlienkami a nápadmi.

V tejto súvislosti je zaujímavé vyjadrenie novinára Charlesa Duhigga, ktorý tvrdí, že vytváranie takýchto spojitostí je znakom tvorivosti, ktorá môže byť zase úzko spätá s inteligenciou. Duhigg sa pustil do štúdia procesu, prostredníctvom ktorého vyvinula Disney spoločnosť ich úspešnú rozprávku Frozen. Dospel k záveru, že film tak originálne pôsobí len preto, že je inšpirovaný starými nápadmi, ktoré spoločnosť dokázala spojiť dohromady novým spôsobom.

12. Veľa prokrastinuješ

Prokrastinácia, čiže odkladanie úloh na neskôr, býva poväčšine považovaná za negatívnu vlastnosť. V tomto prípade sa však považuje za znak inteligencie. Niektorí tvrdia, že ak odkladáš úlohy na neskôr preto, že pracuješ na dôležitých veciach, si inteligentný. Niektorí vedci však oponujú, že inteligentní ľudia odkladajú aj prácu, ktorú považujú za zmysluplnú.

Psychológ Adam Grant považuje prokrastináciu za kľúč k inováciám. Odvoláva sa na Steva Jobsa, ktorý ju tiež využíval v rámci svojej stratégie. Tak vraj získaval priestor na to, aby na jeho stole pristáli aj iné nápady, a nielen tie najbežnejšie, ktoré už nedokázali priniesť nič nové.

13. Premýšľaš o veľkých otázkach

Indický umelec a spisovateľ Ram Kumar tvrdí, že inteligentní ľudia sa zaujímajú o vesmír a zmysel života. Navyše, často sa pýtajú „čo je podstatou všetkého?“ Všetko má však aj druhú stránku, ktorá už nie je natoľko pozitívna. Existenčný zmätok, ktorí inteligentní ľudia zažívajú môže byť jedným z dôvodov, prečo sú častejšie znepokojení a ovládaní úzkosťou.

 

Najnovšie video