Uber a Lyft vo voj­ne: 7 detin­ský­ch reklám, kto­ré sú dôka­zom ich vyos­tre­né­ho boja

Kika Besedičová / 13. augusta 2014 / Lifehacking

Uber a Lyft sa doslo­va nezná­ša­jú, aj keď sa šep­ká, že spo­lu komu­ni­ku­jú ohľa­dom mož­nej akvi­zí­cie. Títo dva­ja hrá­či sú gigan­ti v seg­men­te on demand ”taxi” slu­žieb a vôbec sa neta­ja svo­jou vzá­jom­nou nevra­ži­vos­ťou, kto­rá čas­to krát pre­ras­tá do detin­ský­ch situ­ácii. Veď pre­svedč­te sa sami.

 

 

Zdroj: businessinsider

Pridať komentár (0)