Uber a Lyft vo vojne: 7 detin­ských reklám, ktoré sú dôka­zom ich vyos­tre­ného boja

Kika Besedičová / 13. augusta 2014 / Tools a produktivita

Uber a Lyft sa doslova nezná­šajú, aj keď sa šepká, že spolu komu­ni­kujú ohľa­dom mož­nej akvi­zí­cie. Títo dvaja hráči sú giganti v seg­mente on demand ”taxi” slu­žieb a vôbec sa netaja svo­jou vzá­jom­nou nevra­ži­vos­ťou, ktorá často krát pre­rastá do detin­ských situ­ácii. Veď pre­svedčte sa sami.

Zdroj: busi­nes­sin­si­der

Pridať komentár (0)