Univerzita ponúkne štúdium zadarmo ľuďom, ktorí majú hlboko do vrecka

  • Život študenta nie je vždy jednoduchý. Hlavne ak pochádza zo skromných pomerov
  • Toto si uvedomilo vedenie Univerzity Rice. Škola začala ponúkať štipendium zadarmo
  • To, aké výhody študent získa, závisí od ročného príjmu jeho rodiny
univerzita
flickr
  • Život študenta nie je vždy jednoduchý. Hlavne ak pochádza zo skromných pomerov
  • Toto si uvedomilo vedenie Univerzity Rice. Škola začala ponúkať štipendium zadarmo
  • To, aké výhody študent získa, závisí od ročného príjmu jeho rodiny

Univerzita Rice v meste Houston sa rozhodla pomôcť ľudom, ktorí študujú, ale majú málo finančných prostriedkov. Preto bude rozdávať štipendiá práve nim. Americké školstvo je totiž veľmi drahé a nie každý na to jednoducho má. Jedná sa hlavne o štúdium na univerzitách.

Preto univerzita v Houstone spustila program s názvom The Rice Investment. Do tohto programu budú zahrnutí tí študenti, ktorí majú hlbšie do vrecka. Ak príjem rodiny študenta nepresiahne 130 000 dolárov ročne, nemusí platiť školné. Ak je rodina študenta ešte chudobnejšia a jej príjem za rok neprekročí 65 000 dolárov, tak má záujemca o štúdium nárok na štúdium, stravu a ubytovanie zdarma.

Právo na vzdelanie má každý

Na ľahko však neobídu ani študenti, ktorých rodiny zarábajú viac a to od 130 000 do 200 000 dolárov ročne. Tí budú mať nárok odpustenie polovice školného. Ročné školné na univerzite sa v súčasnosti pohybuje vo výške 46 600 dolárov. Univerzitu v akademickom roku 2017-2018 navštevovalo takmer 4 000 študentov.

Univerzita zaviedla toto opatrenie z dôvodu rastúcich nákladov na štúdium na štátnych a súkromných univerzitách v Amerike. Tie vzrástli tento rok o 3 %. Priemerná cena školného v rámci súkromných škôl v celej Amerike sa pohybuje vo výške 35 676 dolárov. Americký študent to jednoducho nemá ľahké. Cieľom univerzity je znížiť zadĺženie svojich žiakov.

David Leebron, ktorý je riaditeľom univerzity, tvrdí, že šancu na štúdium by mal dostať každý a štúdium by malo byť prístupné bez ohľadu na pomery, z akých študent pochádza. Každý talent si podľa jeho slov zaslúži šancu. O niečo podobné sa snaží asi 14 univerzít na území USA. Pre študentov z chudobnejších pomerov je to obrovská šanca, ako nadobudnúť vynikajúce vzdelanie, ktoré by si nemohli dovoliť.

Množstvo študentov by totiž rado študovalo, ale nemôže a keď môže, musí si buď peniaze požičať od rodičov alebo si na svoje štúdium zarobiť. Iná cesta doteraz neexistovala. Kroky univerzity Rice by však mohli inšpirovať aj množstvo ďalších inštitúcií, ktoré by sa mohli následne vydať podobnou cestou.

zdroj: cnn.com

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech