V Banskej Bystrici založili jedinečný koncept útulku pre rastliny. Kvetúlok zachraňuje zanedbané a nechcené kusy