V Bra­ti­slave vznikli nové pries­tory na prácu: Pozri si foto­gra­fie z útul­ného Roof­top HUB

Martin Bohunický / 16. februára 2016 / Tools a produktivita

Do zoznamu cowor­kin­gov v Bra­ti­slave pri­bu­dol ďalší hráč. Nie tak ambi­ci­ózny, no o to sym­pa­tic­kejší.

Roof­top HUB je pra­covný pries­tor pre maxi­málne šesť ľudí, ktorý sa nachá­dza priamo pri Námestí slo­body. A práve táto men­šia kapa­cita je to, čo môže byť jeho hlav­nou výho­dou. Ak si nie­kedy pra­co­val vo väč­šom cowor­kingu, možno ti je to pove­domé — celé tímy deba­tujú medzi sebou a keď chceš aspoň večer tro­chu pokoja, príde pred­ná­ša­júci a desiatky náv­štev­ní­kov. Svo­jim spô­so­bom to je teda kom­pro­mis medzi poko­jom domova a ruchom veľ­kých cowor­kin­gov.

Nero­bíme z toho biz­nis, ak sa naz­biera 6 ľudí a pokryje to aspoň časť nákla­dov, tak to bude super,” hovorí Tomáš Mol­nár, ktorý Roof­top HUB zalo­žil. “Záu­jem zatiaľ nie je veľký, no už nás oslo­vili aj celé tímy ľudí.”

Keď sa oteplí, môžeš sa tešiť aj na slneč­níky a lehátka na terase. Hotová idylka, čo povieš?:)

Ak máš záu­jem, určite sa Tomá­šovi ozvi na face­bo­oko­vej stránke. Alebo si pozri aspoň fotky, ako by tvoje nové pra­covné miesto mohlo vyze­rať.

12628443_982971445120469_1353589396696986330_o12622131_982971455120468_3455799529665753732_o12541160_982973788453568_3770752445105889080_n12605290_982971291787151_849075803879457625_o12593449_982971268453820_3003287923782227584_o12651169_991579654259648_2559285009688320223_n12418889_982973188453628_9111207269150031073_o

Zdroj foto­gra­fií: Roof­top HUB

Pridať komentár (0)