V luxusnej bratislavskej štvrti otvorili škôlku ako z budúcnosti. Za dieťa tu zaplatíš viac ako 8 000 eur

  • Bratislava dostala novú modernú škôlku, ktorá si zakladá na populárnych Montessori princípoch
  • Ročný poplatok na jedno dieťa tu vychádza na niekoľko tisíc eur, no dá sa rozložiť na niekoľko splátok
Sky Park/ Bystrá škôlka
  • Bratislava dostala novú modernú škôlku, ktorá si zakladá na populárnych Montessori princípoch
  • Ročný poplatok na jedno dieťa tu vychádza na niekoľko tisíc eur, no dá sa rozložiť na niekoľko splátok

Tento týždeň svoje brány pre prvé deti otvorila Bystrá škôlka v luxusnej bratislavskej štvrti Sky Park. Škôlka je súčasťou rezidenčnej časti projektu a nachádza sa priamo v tretej rezidenčnej veži.

„Je veľkým benefitom pre samotných obyvateľov, no čoraz viac ľudí hľadá predškolské zariadenie práve v blízkosti práce, preto škôlka poteší aj zamestnancov pracujúcich v Sky Park Offices,“ tvrdí developer.

Bystrá škôlka je spojením škôlky a jasieľ. Pobočka v Sky Parku, je určená pre deti od 2 do 6 rokov. Funguje na svetovo uznávanom Montessori princípe, ktorý podporuje prirodzenú chuť detí učiť sa, či zdokonaľovať si praktické zručnosti. Vďaka tejto metóde deti v predškolskom veku začínajú už spontánne čítať, písať a počítať. Počas dňa sa deťom v škôlke navyše venujú anglicky hovoriaci pedagógovia.

zdroj: Bystrá škôlka
zdroj: Bystrá škôlka

„Montessori pedagogika zahŕňa v sebe nielen filozofiu rozvoja dieťaťa, ale hlavne konkrétne praktické postupy s množstvom pomôcok. Montessori pedagogika vznikla na základe pozorovania fyziologického vývoja ľudského mozgu v ranom veku. Východiskom je ponúknuť deťom intelektuálne podnety správnou formou v správnom čase (v konkrétnej senzitívnej fáze vývoja).“ 

Ak sa sem rozhodneš dieťa umiestniť, priprav sa na zaplatenie ročného poplatku za celodenný pobyt v trvaní od 1.septembra do 31. augusta. Ten sa pohybuje na úrovni 8 400 eur. Zdá sa to možno veľa ale po rozložení na mesačné splátky je to 700 eur na mesiac. Za túto sumu sa budú deťom v tejto exkluzívnej škôlke venovať traja pedagógovia v každej triede. Jeden z pedagógov komunikuje s deťmi výhradne v anglickom jazyku.

zdroj: Bystrá škôlka
zdroj: Bystrá škôlka

Priamo v škôlke prebieha aj krúžková činnosť. Deti tak v poobedných hodinách môžu navštevovať krúžok pečenia, tanca, jogy, Lego krúžok, plavecký či krúžok korčulovania. Zaujímavosťou je aj detské ihrisko ktoré má oddelenú časť, v ktorej sa deti venujú „pestovateľským prácam“.

V materskej škole je zabezpečená celodenná zdravá strava pre všetky deti. Škôlka deklaruje, že ide nielen o zdravé, ale aj kvalitné a nutrične vyvážené jedlo, za ktoré je denný poplatok 4,80 eur. Rodičia si tiež môžu zvoliť, či chcú pre svojho potomka bezlepkovú, vegetariánsku, prípadne bezmliečnu stravu. Stravné sa platí zálohovo mesačne vo výške 50 eur.

zdroj: Bystrá škôlka
zdroj: Bystrá škôlka

Zakladateľkou Bystrej škôlky je Gabriela Mattošová. Impulz založiť takýto projekt vychádzal z jej osobnej skúsenosti spred desiatich rokov.

„Keď mala moja dcéra jeden rok, pociťovala som potrebu intenzívnejšej sociálnej interakcie detí v jej veku. Vtedy sa zrodila myšlienka založiť detské jasle. Spočiatku len na princípe známom v nemecky hovoriacich krajinách, zvanom Tagesmutter.

Po krátkom čase som mala doma toľko detí, že bolo nutné vytvoriť skutočnú prevádzku detských jaslí. Ako deti rástli, videla som ich prirodzený vývoj a vznikla potreba zriadiť pre ne škôlku. Bystrú škôlku,“ objasňuje Gabriela.

Bystrú škôlku nájdeš okrem Sky Parku aj v bratislavských Malých Krasňanoch, kde je ročný poplatok 6 000 eur za jedno dieťa. Ďalšia pobočka škôlky sa nachádza aj v Slnečniciach, kde je taktiež ročný poplatok 6 000 eur.

Fungujú tu aj jasle, kde rodičia za dieťa od 1,5 do 3 rokov zaplatia mesačne 500 eur v prípade celodenného pobytu.

Zdroj: Bystrá škôlka

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech