V týchto krajinách si boháči kupujú svoje druhé občianstvo