Ako je možné, že každý Slovák zarába priemerne 1000€ ?

Prie­merná no­mi­nálna me­sačná mzda tento rok už tesne, ale predsa pre­sko­čila hra­nicu ti­síc eur. Za­tiaľ čo chu­dob­nej­šie re­gi­óny len krú­tia hla­vou nad tým, ako sme sa mohli k takto vy­so­kému číslu do­pra­co­vať, ma­na­žér­ske po­zí­cie na tý­mito „drob­nými“ len mávnu ru­kou.

Ako sa však táto mzda počíta, a ako je možné, že „každý z nás“ priemerne zarába tisíc eur? Sleduj naše video.

 

  • 24 hod
  • 48 hod
  • 7 dní