Fero Joke: Nedám 2 týždne video a je mi to jedno. Radšej takto, ako úplne vyhorieť.