Mám iný názor na arabský terorizmus a migrantov, hovorí Ľuboš Fellner

Prinášame vám novú sériu videí, ktorá vám predstaví náš úplne nový formát. Koncom roka sme pre vás spustili podcasty, ktoré nájdete na Spotify, iTunes či Google Podcast.

Okrem toho, že si ich môžete vypučiť na známych službách, ich budete môcť po novom vidieť aj na našom YouTube.

Sprevádzať vás bude nimi Sandra Valková.

Tá sa stretla s ria­di­te­ľom ces­tov­nej kan­ce­lá­rie Bubo, pá­nom Ľu­bo­šom Fell­ne­rom, ktorý sa práve vrá­til z Mekky a po­ve­dal, že má iný ná­zor na mig­ran­tov a arab­ský te­ro­riz­mus.

Tiež nám pre­zra­dil, kto je vlastne ich kli­en­tom, kam ľu­dia naj­rad­šej ces­tujú a ako sa sna­žia byť naj­lepší, nie len na Slo­ven­sku.

Náš Staritup Podcast nájdeš na:

Spotify:

https://open.spotify.com/show/0e0qCVu7R0eIFnDMadPhnw

iTunes:

https://open.spotify.com/show/0e0qCVu7R0eIFnDMadPhnw

  • 24 hod
  • 48 hod
  • 7 dní