Máme výzvu: východ vs západ. Kto vydrží viac? Začíname cestu 66

Draho a Viky ťa v našom novom seriáli prevedú slovenskou cestou 66. Ukážu ti najlepšie atrakcie a čo všetko vieš za jeden víkend na tejto ceste stihnúť.

Našu výzvu berieme samozrejme s humorom, a preto ju berte ako príjemné spestrenie trasy. Máme sa radi a milujeme všetky časti nášho Slovenska😉✌️. Preto sme projekt nazvali – Ja som Slovensko. Chceme ľudí na Slovensku spájať, nie rozdeľovať. ❤️🇸🇰

Stretneme sa v troch dieloch a dnes začíname v Bratislave smerujeme do cestou do mesta Šahy. Tam na hraniciach totiž cesta číslo 66 štartuje. A tiahne sa takmer 250 kilometrov okolo najkrajších kútov Slovenska.

Je to taký malý tip na výlet, ktorý by si mal absolvovať, a vychutnať si to, čo ti naša krajina v dobrom ponúka. A počas cesty sme zistili, že je toho určite viac ako sme si mysleli.

Cesta I. triedy 66 ťa pre­ve­die od ma­ďar­ských hra­níc, až po tie poľ­ské. Pre­chá­dza cez osem slo­ven­ských miest. Šahy, Du­dince, Kru­pinu, Zvo­len, Ban­skú Bys­tricu, Brezno, Pop­rad a Kež­ma­rok. Po­núka pri­tom je­di­nečné po­hľady na za ok­nami sa ne­us­tále me­niacu kra­jinu. Z ní­žin až po slo­ven­ské veľ­hory.

Moderátori:

Drahomír Piok
Viktória Maxinová

Kamera:

Martin Ondruš
Martin Zedníček

Scenár:

Filip Mosnár
Drahomír Piok

Strih:

Martin Ondruš

Réžia:

Drahomír Piok

  • 24 hod
  • 48 hod
  • 7 dní