Mať ďaleko viac peňazí v zahraničí alebo žiť doma na Slovensku. Čo by si študenti vybrali?

Chcú slovenskí študenti ostať žiť po štúdiu na vysokej škole na Slovensku alebo chcú ísť do zahraničia? Naša Simona zisťovala, akú možnosť si vyberú a hlavne prečo. Prekvapilo nás, že väčšina by síce chcela ísť do zahraničia, ale nezabúdajú na naše Slovensko. Radi by sa totiž časom vrátili späť a žili a pracovali doma. Ale so skúsenosťami, ktoré by nabrali aj v zahraničí.

  • 24 hod
  • 48 hod
  • 7 dní