Nemajú ani 18 rokov a vytvorili produkt, ktorý môže zachrániť život

V tomto podcaste sa rozprávame s Dávidom Richterom z n.o. AMAVET, ktorá vzdeláva mladých v oblasti vedy, techniky a informačných technológií. 

Z ich klubov vyrástlo niekoľko významných osobností, ktorí založili úspešný biznis. Jedným z projektov sú aj ponožky, ktoré odpudzujú nebezpečný hmyz a pretavil sa už do úspešného produktu. Fascinujúce je, že sa pod záštitou AMAVET-u zúčastňujú mladí pod 18 rokov svetových technických a inovačných súťaží a pravidelne si odnášajú prvé miesta.

Slovensko sa tak najmladšou vedátorskou generáciou radí medzi špičku na svetovej úrovni. Vzdelávanie a budovanie záujmu o prírodné vedy začína v útlom veku, najmladší účastníci súťaží majú 8 rokov a projektom sa venujú dokonca aj v škôlkach. Ako vidí Dávid Richter úroveň vzdelávania na Slovensku a zvládli by sme to bez neziskových organizácií či doplnkového vzdelania?

V AMAVET-e nebudujú len záujem o vedu, ale učí mladých Slovákov, ako prezentovať svoj výskum a ako tieto úspešne projekty komunikovať verejnosti. Čo myslíš, koľko startupov nám z týchto nápadov vznikne?

  • 24 hod
  • 48 hod
  • 7 dní