Toxický Istrochem je len špičkou ľadovca. Čistenie bude stáť stovky miliónov

Je Istrochem jedinou hrozbou a ako je možné, že sa o znečistení dozvedáme až po 10 rokoch? O téme závažných environmentálnych záťaží rozpráva Norbert Kurilla. Pracoval ako štátny tajomník Ministerstva životné prostredia SR a v súčasnosti je poradca pani prezidentky Čaputovej v oblasti životného prostredia a energetiky.

Istrochem, Vrakúnska skládka či Strážske patria k najhorším environmentálnym záťažiam. Kontaminácia chemickými látkami z priemyselnej výroby je v mnohých prípadoch pozosatkom bývalého režimu, no aj súčasnou je zapríčinená nedbalosťou firiem a neefektívnou kontrolou zo strany štátu. Čo vlastne v pôde máme a ako je to s pitnou vodou?

Sanácia znečistených územý je náročný a drahý proces. Koľko by Slovensko potrebovalo, aby odstránilo len tie najakútnejšie a najväčšie environmentálne hrozby? So súčasným rozpočtom a legislatívou to nebude jednoduchý proces.

  • 24 hod
  • 48 hod
  • 7 dní