Západ porazil východ. Sleduj, čo všetko vieš na Slovensku zažiť

Náš projekt Ja som Slovensko pokračuje. Ranný budíček na Chopku bol čarovný a úprimne nezabudnuteľný. Vidieť Slovensko hneď od rána z výšky viac ako 2 000 metrov má svoje čaro.

Deň dva bude opäť o našej výzve a ceste číslo 66. Tá je totiž našim primárnym cieľom. Ukázať vám, čo všetko na nej zažijete. Myslíme si, že Slovensko je skutočne veľmi pekná krajina, ktorú by mal dobre poznať každý z nás.

Našu výzvu berieme samozrejme s humorom, a preto ju berte ako príjemné spestrenie trasy. Máme sa radi a milujeme všetky časti nášho Slovenska😉✌️. Preto sme projekt nazvali – Ja som Slovensko. Chceme ľudí na Slovensku spájať, nie rozdeľovať. ❤️🇸🇰

Stretneme sa spolu v troch dieloch a dnes si vychutnáte druhú časť.

Prinášame ti taký malý tip na výlet, ktorý by si mal absolvovať, a vychutnať si to, čo ti naša krajina v dobrom ponúka. A počas cesty sme zistili, že je toho určite viac ako sme si mysleli.

Cesta I. triedy 66 ťa pre­ve­die od ma­ďar­ských hra­níc, až po tie poľ­ské. Pre­chá­dza cez osem slo­ven­ských miest. Šahy, Du­dince, Kru­pinu, Zvo­len, Ban­skú Bys­tricu, Brezno, Pop­rad a Kež­ma­rok. Po­núka pri­tom je­di­nečné po­hľady na za ok­nami sa ne­us­tále me­niacu kra­jinu. Z ní­žin až po slo­ven­ské veľ­hory.

#jasomslovensko
#robímetoinak
#startitup

Moderátori:

Drahomír Piok
Viktória Maxinová

Kamera:

Martin Ondruš
Martin Zedníček

Scenár:

Filip Mosnár
Drahomír Piok

Strih:

Martin Ondruš

Réžia:

Drahomír Piok

  • 24 hod
  • 48 hod
  • 7 dní