Vo Švéd­sku otvo­ri­li prvý obchod len s pou­ži­tým tova­rom

Ľubica Račeková / 13. apríla 2017 / Business

zdroj: facebook.com/pg/ReTunaEskilstuna

Nie­kde na sklád­ke prá­ve pri­bu­dol nový odpad, ten sa tam pra­vi­del­ne hro­ma­dí. Neho­vo­riac o tom, že sme­tis­ko si ľudia robia čas­to aj z lesov, okra­jov ciest a riek. Ten­to člá­nok však nie je o tom, aby nie­čo kázal, jeho myš­lien­ka je jed­no­du­chá. Odpad nemu­sí sme­ro­vať do koša. Môže sa opä­tov­ne využiť a po dru­hý raz nie­ko­ho pote­šiť… a odľah­čiť prí­ro­du.

Nie iba secondhandy sú čím ďalej, tým viac obľúbené. Už pred nimi ľudia neutekajú a nehanbia sa za nakupovanie v nich. Pre mnohých je takáto obnova vecí životnou filozofiou. Podobne rozmýšľajú zrejme aj ľudia vo Švédsku, ktorí odnedávna môžu nakupovať v nákupnom centre len s použitým tovarom.

ReTuna Återbruksgalleria Facebook

Nachádza sa len 1,5 hodiny na západ od centra Štokholmu. Jeho názov je ReTuna Återbruksgalleria alebo ReTuna Recycling Galleria (po slovensky aj - "ReTuna galéria, ktorá recykluje/ recyklujúca galéria"). Všetok tovar, ktorý sa v nej predáva je logicky podľa názvu recyklovaný a znova predávaný. Podobným nápadom by sa postupne mohli inšpirovať aj ostatné krajiny. Potreba vyrábania stále nových vecí v dnešnej dobe už nie je veľmi nutná. Najmä, keď je na svete toľko použitých tovarov, ktoré sú stále v dobrom stave.

ReTuna Återbruksgalleria Facebook

V galérii ponúkajú predmety, ktoré si môžu vynoviť samotní ľudia alebo ich už predávajú obnovené. Pracovníci triedia darované predmety, ktoré sú následne opravené alebo vynovené či nejako pozmenené, a potom vhodné na predaj v nákupnom centre. Tovary sú priradené do obchodov podľa zamerania. K dispozícii je celkovo 14 obchodov, spolu s reštauráciou, ktorá ponúka biopotraviny.

ReTuna Återbruksgalleria Facebook

Účelom tohto kreatívneho centra je preskúmať nový spôsob nakupovania s cieľom menšieho poškodenia životného prostredia. Všetky obchody v galérii musia pracovať spôsobom šetrným k životnému prostrediu, a v prípade, že je potrebné kúpiť nový tovar (napríklad v kaviarni), musí byť organický alebo šetrný k prírode. Ich myšlienkou je: "Udržateľnosť nie je o uskromnení sa a o menej kvalitnom živote, ale o dosiahnutí viac so zdrojmi, ktoré už máme."

ReTuna Återbruksgalleria Facebook

ReTuna Återbruksgalleria Facebook

 

Zdroj: inhabitat.com

Pridať komentár (0)