Vybudoval modernú tvár Bratislavy a režim sa mu odmenil väzením. Ohromujúci príbeh Friedricha Weinwurma, ktorý zmizol bez stopy