Vysokoškolákom sa na prezenčnú výučbu nechce. Viac ako polovica by sa radšej učila online