Z jediného produktu vyrobila úspešný biznis, ktorý sa stal hitom: Ešte ani raz som si nezaplatila reklamu