Začínajú sa rodiť kyborgovia, v placentách matiek sa po prvýkrát objavili mikroplasty