Bratislava má bicykle. Teraz treba to najdôležitejšie – cyklotrasy, aby sa ľudia nebáli o život