Bratislavská štvrť budúcnosti odhalila verejnosti nový park. Nechýbajú záhrady ani prírodný amfiteáter