Coca-Cola bojkotuje facebook. Zuckerberg začne označovať obsah, ktorý je závadový