Heger predstavil veľkonočné desatoro: Cez sviatky môžeme pandémii zasadiť rozhodujúci úder