Influencerka Peťa hovorí otvorene o znásilnení či bisexualite. Radí, ako sa človek vysporiada s traumou