Johnson&Johnson musí zaplatiť pokutu vo výške 2,1 miliardy. V ich výrobku bola látka, ktorá spôsobuje rakovinu