Koľko ľudí pred tebou v tvojom kraji čaká na očkovanie? Vypočíta ti to táto šikovná aplikácia