Liga proti rakovine posiela premiérovi otvorený list: Pandémia rakoviny neustala, pacienti potrebujú prioritné očkovanie